ADVENTNÍ BETLÉMSKÉ ZVONĚNÍ

POHÁDKOVÝ HRAD

SOBOTA 8. ZÁŘÍ 2018, 10.00 - 20.00 hodin

Pozvánka na zájezd na „Terezínskou tryznu"

Okresní výbor Českého svazu bojovníků za svobodu pořádá v neděli dne 15.5.2016 jednodenní zájezd do Památníku Terezín na pietní vzpomínku „ Terezínskou tryznu „.