Bigbeatový nářez kapely DT2: 18.02.2017

PETR SLAVÍK - RENÉ ZUBKO - MILAN VRÁNA - MILAN FOKT

Vítězslav Fischer: MRAVENCI /pozvánka/

Městské muzeum v Mimoni 29. 4. - 28. 5. 2017

Pozvánky DDM Vážka na duben 2014

Noc s Andersenem *** Dámský večer *** Velká rodinná orientační hra *** Pálení čarodějnic *** Květinový den (Český den proti rakovině)
Velikonoční dílny a pozvánka na Velikonoce

Velikonoční dílny a pozvánka na Velikonoce

Čtrnáct dní před Velikonocemi v úterý 13.3.2018 a ve čtvrtek 15.3.2018 byla Městská knihovna plná dětí.