Fotbalový kemp v Mimoni

Mimoň hostila první fotbalový příměstský tábor, který byl zaměřen na rozvíjení pohybových aktivit u dětí.

 

Kůzlátka a vlk

Kůzlátka a vlk

Kůzlátka a vlk v podání mimoňského ochotnického souboru
Besídky malých předškoláků v ZUŠ Václava Snítila

Besídky malých předškoláků v ZUŠ Václava Snítila

Vidíte-li malé děti zpívat, tančit, hrát či výtvarně tvořit, je to vždy milá a často i dojemná podívaná. Ony do všech
Zastupitelstvo města Mimoň 2014-02

Zastupitelstvo města Mimoň 2014-02

Záznam z jednání zastupitelstva Města Mimoň