Hejtman a zástupce ministerstva ocenili ty, kteří pečují o válečné hroby

Jsou v mnoha vesnicích a městech po celém kraji a připomínají oběti těch, kteří padli ve válkách: hroby, pomníky a pamětní desky. Za příkladnou péči o tato pietní místa na více než desítce míst od Českolipska až po Semilsko předali v multimediálním sále Krajského úřadu Libereckého kraje pamětní plakety zástupce ministerstva vnitra Imrich Vetrák a hejtman Martin Půta.

„Kulturní vyspělost národa se pozná nejen podle toho, jak si váží a chápe svou vlastní historii, ale také jak o ni pečuje,“ uvedl hejtman Martin Půta. „Během třiceti let zasáhly do života obyvatel kraje hned dva válečné konflikty. Mobilizaci a útrapy první války pocítila snad každá rodina v tehdejším mocnářství, a ta druhá si s ní v mnohém nezadala. Je dobře, že města a obce nezapomínají na tyto neveselé události, ačkoliv se odehrály i před více, než sto lety.“

Vybraní zástupci si ocenění převzali za péči o hroby a památníky v Peřimově, Skalici u České Lípy, Chotovicích, Loktuši, Frýdlantu, Slané u Semil, Semilech, Libštátu, Veselé u Semil, Chuchelně, Příkrém a Vlastibořicích-Jivině. Za příkladné vedení centrální evidence válečných hrobů získal ocenění také pracovník odboru školství, kultury a vnějších vztahů semilského městského úřadu Roman Hedvičák a za dlouhodobou spolupráci s městem Jablonec nad Nisou při obnově mnoha památníků na jeho území akademický sochař Jiří Dostál a jeho syn Ondřej.

Udílení pamětních plaket se konají po celé republice. Navrhují a doporučují je zástupci  všech krajských úřadů na základě vlastních kontrol a doporučení jednotlivých starostů měst a obcí. Souhlas s přidělením pamětních plaket vydává ministerstvo obrany.

V Libereckém kraji je 635 válečných hrobů, pomníků a pamětních desek, kraj a ministerstvo v předchozích letech  pamětní plaketou ocenily  deset jednotlivců, měst a obcí. Letos k nim přibylo dalších šestnáct.

Odbor územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Libereckého kraje spustil Interaktivní mapu válečných hrobů a pietních míst, jež se nalézá na webu http://oupsr.kraj-lbc.cz/page4368/mapa-valecnych-hrobu-a-pietnich-mist.

Péče o válečné hroby nepředstavuje jen údržbu  jednotlivých památníků, ale i zrestaurování hrobů, které v minulosti zanikly; například v Jablonci nad Nisou loni zdařile obnovili tři pietní místa, která byla v minulosti zničena  a odstraněna. O válečné hroby se z vlastní iniciativy starají nejen samotní vlastníci, ale různá sdružení a sbory dobrovolných hasičů, jako je tomu třeba v Semilech-Bítouchově.

Občas dojde i ke zřízení zcela nového pietního místa, jako například v obci Víska, kde na žádost Občanského sdružení Víska bylo v roce 2015 vznikl památník, připomínající odvahu a statečnost posádky spojeneckého letadla, sestřeleného 5. března 1945.

Jan Mikulička

oddělení tiskové a vnějších vztahů
Krajského úřadu LK

EURO HRY DOKSY 2016

EURO HRY DOKSY 2016

Hry pro každého je heslo již 13. ročníku EURO HER DOKSY, které pořádají členové TJ Doksy. 

Školní časopis roku 2016

Školní časopis roku 2016

Časopis Géčko v soutěži obsadil 2. místo v Libereckém kraji v kategorii ZŠ a SŠ
Starosta Kaiser ocenil nejlepší žáky mimoňských škol

Starosta Kaiser ocenil nejlepší žáky mimoňských škol

V červnu jsou již tradičně na městském úřadu v Mimoni oceňováni nejlepší žáci