Kraj vyhlásí další kolo kotlíkových dotací. Žádosti se budou přijímat od 3. dubna

Vyhlášení druhé výzvy kotlíkových dotací v Libereckém kraji schválila na včerejším jednání rada kraje. Oproti prvnímu kolu jsou finanční prostředky určeny na pořízení tepelného čerpadla nebo kotle výhradně na biomasu. Program bude definitivně vyhlášen po schválení zastupitelstvem od 1. března 2017, přičemž žádosti budou na podatelně krajského úřadu přijímány od 3. dubna 2017.

„Jedná se o navýšení původní alokace, kde bylo pro žadatele 135 mil. Kč. Tato částka je v současné době vyčerpána, ale projekty zatím ještě přijímáme do takzvaného zásobníku. V tomto programu, v rámci druhé výzvy, budeme mít pro žadatele z Libereckého kraje k dispozici 14.040.000 Kč,“ říká Radka Loučková Kotasová, radní pro resort hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů a územního plánování.

O kotlíkovou dotaci může požádat vlastník nebo spoluvlastník rodinného domu na území Libereckého kraje, který je vytápěn převážně kotlem na tuhá paliva s ručním přikládáním.

„Oproti první výzvě jsou trochu pozměněné podmínky. Dotace je určena na pořízení nového zdroje tepla s obnovitelným zdrojem energie. To znamená na pořízení tepelného čerpadla nebo kotle výhradně na biomasu. Ostatní změny se týkají hlavně zjednodušení příloh, ale to vše vyplývá ze zkušeností z první výzvy,“ dodává radní.

Žadatel může na svůj projekt získat maximálně 80 % z 150.000 Kč, tedy 120.000 Kč. V případě, že je výměna kotle realizována v obci, která byla Střednědobou strategií ochrany ovzduší označena jako prioritní, bude výše podpory navýšena o 5 %. Jedná se o Cvikov, Kamenický Šenov, Nový Bor, Skalici u České Lípy, Chotovice, Okrouhlou, Českou Lípu, Doksy, Mimoň, Liberec, Stráž nad Nisou, Ohrazenice a Turnov.

Program bude vyhlášen 1. března 2017. Žádosti budou na podatelně krajského úřadu přijímány od 3. 4. 2017 (7:00 hodin) do 14. 7. 2017 (15:00 hodin) nebo do dne, kdy celková výše alokovaných prostředků bude vyčerpána a odbor regionálního rozvoje a evropských projektů ukončí příjem žádostí. Také v rámci druhé výzvy se opět počítá s tvorbou zásobníku projektů pro případy, kdy žadatelé od realizace projektu odstoupí.

Uvedení knihy PAMÁTKY MIMONĚ

Gymnázium Mimoň zve všechny zájemce na uvedení nové knihy

Objížďkový JÍZDNÍ ŘÁD COMPAG - BRNIŠTĚ

Od pondělí 14. dubna 2014 bude z důvodu úplné uzavírky silnice č. III/26834 v Brništi a Velkém Grunově změněn jízdní řád

Zájemci stále mohou žádat o kotlíkové dotace

do dnešního odpoledne bylo přijato 850 žádostí.