Kyberšikana a Memento Radka Johna

Na základní škole Mírová se uskutečnil projektový den, který se zaměřil zejména na kyberšikanu. Kyberšikana je specifický styl šikany, který ohrožuje

Kyberšikana a Memento Radka Johna
Na základní škole Mírová se uskutečnil projektový den, který se zaměřil zejména na kyberšikanu. Kyberšikana je specifický styl šikany, který ohrožuje zejména naše děti. Projekt byl rozložen do čtyř vyučovacích hodin a každý učitel se této problematice věnoval podle svého. Žáci z mediálního kroužku, který na této škole působí natočili krátkou reportáž, která se daným tématem zabývá.


Součástí dne bylo také divadelní představení Memento Radka Johna
Memento Radka Johna byla ve své době jedna z prvních knih, zabývající se problematikou drogové závislosti. Běh času toto téma, bohužel, neudělal méně aktuálním. Ba naopak. Drogově závislých přibývá, a to zejména mezi dětmi a mládeží. Je třeba býti otevřenými, nezavírat oči, ale aktivně pracovat na prevenci a osvětě. Na ZŠ Mírová měly děti možnost shlédnout právě divadelní představení Memento, které pro ně bylo připraveno v rámci širšího projektu o kyberšikaně. S protagonistou tohoto představení hovořili naši reportéři.

"Fér" mimoňské gymnázium

"Férový" obchod nebo chcete-li fairtrade představili studenti mimoňského gymnázia veřejnosti
Sportovní úspěchy studentů z Gymnázia Mimoň

Sportovní úspěchy studentů z Gymnázia Mimoň

Na studenty gymnázia jsou ve výuce kladeny vysoké nároky, přesto se mnozí z nich věnují sportu velmi intenzivně
Další dámský večer ve Vážce

Další dámský večer ve Vážce

Tempo našeho života se stále zrychluje. Přibývá informací, práce, povinností. Na ženy, které