Město Mimoň nabízí k prodeji dům č.p. 257 a k pronájmu dům č.p.253

Nemovitost na prodej a k pronájmu

MĚSTO MIMOŇ

nabízí k prodeji

pozemek pč. 3288 o výměře 553 m2, zastavěná plocha a nádvoří, na němž se nachází budova čp. 257 – obytný dům na adrese Nová 257, Mimoň I, o 3 nadzemních a jednom podzemním podlaží, se 6 bytovými jednotkami. Objekt je dlouhodobě neužívaný, technický stav je podstandardní, nutná rekonstrukce. Minimální kupní cena je stanovena ve výši 1.000.000,- Kč.

Dále nabízí

p r o n a j m o u t   na dobu neurčitou tyto nemovité věci v katastrálním území Mimoň:

- prostory určené k podnikání v objektu na adrese Letná 253, Mimoň IV, Mimoň, objekt se nachází na pozemku pč. 1561, zastavěná plocha a nádvoří, pozemek má celkovou výměru 394 m2 , nemovité věci jsou zapsány na listu vlastnictví č. 1, pro obec Mimoň, u katastrálního úřadu pro Liberecký kraj.

Výzva k pod. nab. do VŘ - střecha SPR 563-564 a 565-566, Mimoň

Rekonstrukce stávající rovné střešní konstrukce objektu vč. zateplení na Sídlišti pod Ralskem čp. 563-564 a 565-566,

Mimoň I

Výzva k pod. nab. do VŘ - střecha SPR . 567-571 a 575-576, Mimoň I

Rekonstrukce stávající rovné střešní konstrukce objektu vč. zateplení na Sídlišti pod Ralskem čp. 567-571 a 575-576, Mimoň I