Městský úřad v Mimoni uspořádal preventivní programy pro žáky místních škol

Vždycky je lepší problémům předcházet, než-li pak řešit jejich následky

Vždycky je lepší problémům předcházet, než-li pak řešit jejich následky. Preventivní činnost se ukazuje jako velmi nutná a proto se oddělení rodiny a sociálních věcí Městského úřadu v Mimoni snaží v této oblasti udělat jisté kroky. Oslovilo Divadlo Ve Tři , které přijelo se speciálními programy prevence pro mimoňské základní školy. Pro ZŠ Mírová byl připraven program na téma chování k cizím lidem a šikana mezi spolužáky a pro ZŠ Ralsko vandalství, sprejerství a chování ke starým lidem. Ohlas ze strany dětí byl kladný. Aktivně spolupracovaly a živě se o tato témata zajímaly.

Slavnostní předání vysvědčení žákům 9. ročníku 2013/2014

Slavnostní předání vysvědčení žákům 9. ročníku 2013/2014

Již tradičně převzali žáci svá poslední vysvědčení z rukou starosty
Školské obvody, zápisy pro povinné předškolní vzdělávání a do 1. tříd ZŠ

Školské obvody, zápisy pro povinné předškolní vzdělávání a do 1. tříd ZŠ

Zastupitelstvo města Mimoň schválilo dvě nové obecně závazné vyhlášky, a to v souvislosti se změnou školského zákona. Změna se týká především toho, že od školního roku 2017/2018 je povinný poslední rok předškolního vzdělávání.