Mimoň na prahu 2. světové války - rozhovor s Ladislavem Smejkalem

Historik Vlastivědného muzea v České Lípě, pan Ladislav Smejkal si v Mimoni získal své příznivce a jeho přednášky jsou hojně navštěvovány.

Historik Vlastivědného muzea v České Lípě, pan Ladislav Smejkal si v Mimoni získal své příznivce a jeho přednášky jsou hojně navštěvovány. Velmi pozitivní je skutečnost, že jsou navštěvovány střední a mladou generací, což u přednášek tohoto typu nebývá časté. Listopadová přednáška Mimoň na prahu 2. světové války přinesla posluchačům celou řadu zajímavých informací o událostech a životě občanů Mimoně těsně před začátkem války a byla doplněna o promítání dobových fotografií. Pan Smejkal už připravuje další setkání v Městském muzeu. Sledujte Mimoňský zpravodaj, kde se o přednášce dozvíte.

Ceny města Mimoně

Ceny města Mimoně

Cena města Mimoně je oceněním za přínos k rozvoji města v různých oblastech života a za popularizaci
Preventivní divadelní představení Divadlo VeTři

Preventivní divadelní představení Divadlo VeTři

Proč se vzdělávat, mít cíle, nenechat se zneužívat . . . ?

Tvořivé Velikonoce v Mimoni

Tvořivé Velikonoce v Mimoni

Velikonoční dílny v knihovně a v DDM, prodejní výstava na Letné a na ZŠ Mírová