Místostarosta Rádla vystoupil v živém přenosu televize Euronews k příležitosti 30letého výročí politiky soudružnosti

Pavel Branda, který jako člen Výboru regionů zastupuje v Evropské unii česká města a obce, vystoupil minulý týden se svým krátkým příspěvkem ve speciální talk show televize Euronews. Diskuze se týkala 30letého výročí politiky soudržnosti, jež má za úkol pomáhat zmenšovat rozdíly mezi evropskými regiony. Vysílání se zúčastnila i evropská komisařka Corina Cretu, eurokomisaři zodpovědní za kohezní politiku v minulosti, předseda Evropského parlamentu Antonio Tajani či premiér Portugalska António Costa.

„Byl jsem požádán Evropskou komisí, abych krátce pohovořil o našich zkušenostech s přeshraniční spoluprací. Zmínil jsem proměnu našeho příhraničního regionu, které jsem byl během svého života svědkem, kdy se v minulosti téměř uzavřené hranice otevíraly a Evropská unie začala přeshraniční spolupráci v našem euroregionu systematicky podporovat. Na příkladech v oblasti životního prostředí, dopravní dostupnosti, vzdělávání či projektů podporujících mezilidské kontakty jsem popsal, jak se z bariéry v podobě hranice postupně stala příležitost k rozvoji našeho kraje,” uvedl Pavel Branda, který kromě výkonu funkce ve Výboru regionů Evropské unie zastává pozici místostarosty obce Rádlo.

Branda se o pokračování a posílení podpory komunikace sousedních regionů v Bruselu snaží dlouhodobě. Ve Výboru regionů předsedá meziregionální skupině pro přeshraniční spolupráci a je také místopředsedou Asociace evropských hraničních regionů – největší evropské asociace zabývající se právě rozvojem vzájemné kooperace obcí.

Nyní se na půdě Evropské unie jedná o budoucí podpoře vzájemné přeshraniční spolupráce z evropských fondů. Na probíhající konferenci Pavel Branda představuje v Evropském parlamentu svoji vizi budoucnosti Evropské územní spolupráce po roce 2020. Bude zde prezentovat a obhajovat své stanovisko k malým přeshraničním – tzv. people-to people – projektům, které podporují spolupráci škol, školek, obcí, sportovních klubů a dalších neziskových organizací. „Jde o to, aby evropské dotace byly dostupné lidem. Proto musí být tyto projekty co nejjednodušší a co nejblíže žadatelům,“ uzavřel Branda.

 

Filip Trdla       
odborný zaměstnanec vztahů k veřejnosti

Liberecký kraj

 

 

Poznejte své předky

Poznejte své předky

Kdo chtěl poznat své předky třeba i s modrou krví, tak měl možnost v rámci besedy Jak sestavit rodokmen.

Zámecké perličky

Zámecké perličky

I letos na státním zámku Zákupy ve spolupráci s divadelním spolkem Havlíček Zákupy se konaly zámecké perličky s letošní tématikou nejkrásnější a diváky nejoblíbenější Shakespearovou komedií – Sen noci svatojánské, která se odehrává jedné magické letní noci, během níž je vše dovoleno…

Festival Wonderland představí britskou legendu DJ Fooda

Festival Wonderland představí britskou legendu DJ Fooda

V Brništi na Českolipsku proběhne o víkendu 15. – 17. srpna třetí ročník festivalu Wonderland 2014