O rybářský kroužek je v Mimoni zájem

Rybářský kroužek dětí a mládeže při MO ČRS Mimoň se schází každý čtvrtek v klubovně MO ČRS Mimoň. Věk členů je rozmanitý, od započetí školní docházky do 21. let. Témata výuky jsou zapracována ve 37 vyučovacích hodinách, ve kterých se děti seznámí se základními právními předpisy o rybářství, se základy lovu ryb udicí, pobytu v přírodě a hospodařením. V průběhu roku jsou pořádány výlety, soutěže, exkurze a rybářské závody. Rybářský kroužek je pro děti zdarma a případní zájemci se mohou do kroužku přihlásit každý čtvrtek přímo v klubovně rybářského domu, který v současné době prochází rozsáhlou rekonstrukcí.

 

HUDEBNÍ TALENT ZUŠ MIMOŇ

HUDEBNÍ TALENT ZUŠ MIMOŇ

Je dobré držet se starých tradic a je ještě lepší věci tradiční občas oživit něčím novým. Hudební talent ZUŠ Mimoň je právě takovým novým počinem.