O rybářský kroužek je v Mimoni zájem

Rybářský kroužek dětí a mládeže při MO ČRS Mimoň se schází každý čtvrtek v klubovně MO ČRS Mimoň. Věk členů je rozmanitý, od započetí školní docházky do 21. let. Témata výuky jsou zapracována ve 37 vyučovacích hodinách, ve kterých se děti seznámí se základními právními předpisy o rybářství, se základy lovu ryb udicí, pobytu v přírodě a hospodařením. V průběhu roku jsou pořádány výlety, soutěže, exkurze a rybářské závody. Rybářský kroužek je pro děti zdarma a případní zájemci se mohou do kroužku přihlásit každý čtvrtek přímo v klubovně rybářského domu, který v současné době prochází rozsáhlou rekonstrukcí.

 

Dějepisná soutěž O pravěku a starověku na ZŠ Pod Ralskem

Dějepisná soutěž O pravěku a starověku na ZŠ Pod Ralskem

Jen pár dní před koncem školního roku, 20.června, proběhla dějepisná soutěž O pravěku a starověku na