Oprava Nádražní ulice

Práce probíhající v Nádražní ulici jsou rozsáhlé a trvají dlouho. V jejich průběhu bylo potřeba vyměnit stavební společnost, opravit pár chyb a tím se termín dokončení prodloužil. Ovšem i Nádražní ulici čeká na jaře roku 2020 dokončení, včetně výsadby nových stromů.

 

Velikonoce v Kapli Božího hrobu

Velikonoce v Kapli Božího hrobu

Areál Božího hrobu je zpřístupněn v průběhu celého roku v návštěvních hodinách.

Poznávej se!

Poznávej se!

Výstava je kombinací hry, zábavy a poučení. Vstoupíte do kreativního světa, kde heslo zní: Dotýkat se exponátů přikázáno!
Na ZŠ a MŠ Mírová se připravují další stavební úpravy

Na ZŠ a MŠ Mírová se připravují další stavební úpravy

Poté, co na jaře letošního roku byla zrekonstruována a zateplena budova tělocvičny u Základní školy Mírová, je v současné době v přípravné fázi výstavba skladu potravin