Oznámení Mimoňské komunální a.s.: Nájemné 2012 a PLÁN OPRAV

Mimoňská komunální a.s. oznamuje: Nájemné v bytech Mimoňské komunální a.s. s platností od

Mimoňská komunální a.s. oznamuje:

Nájemné v bytech Mimoňské komunální a.s. s platností od 1. 7. 2012 a 1. 1. 2013

Představenstvo Mimoňské komunální a.s. schválilo:

1.            Nájemné v bytových domech MK a.s., kde došlo k dokončení výměny oken

                a domovních dveří -  39,80 Kč/ m2 plochy bytu s platností od 1.1.2013

Pozn.: Zvýšení nájemného bude po realizaci vždy od 1.ledna následujícího roku             

2.            Nájemné v případě nových nájemníků -  39,80 Kč/ m2 plochy bytu s platností od 1.7.2012

Pozn.: Nový nájemník =  ten, kdo vstupuje nově do nájemního vztahu s Mimoňskou komunální a.s. nebo Městem Mimoň

Způsob vypořádání finanční spoluúčasti nájemníků při výměně průsvitných otvorů

Představenstvo MK a.s. na základě předložené Dohody pronajímatele a nájemce o úhradě rozhodlo o způsobu vypořádání finanční spoluúčasti nájemníků při výměně průsvitných otvorů s tím, že finanční vypořádání bude provedeno v bytových domech, kde došlo k dokončení výměny oken a balkónových dveří. Vypořádání se bude týkat oken a balkónových dveří ve 100% výši bez doplňků po předložení dokladů o zaplacení

 

Plán oprav a investic Mimoňské komunální a.s. na roky 2012-2016

 

 

ROK 2012

 

ROK 2013

 

ROK 2014

 

ROK 2015

 

ROK 2016

Rekonstrukce střech na Letné v Mimoni čp. 225-228, 248-252 (9 vchodů)

 

Rekonstrukce střech na Letné v Mimoni čp.

229,239-241,242-243,246-247

(8 vchodů)

Rekonstrukce střech na Letné v Mimoni čp. 206-207,230-235

(8 vchodů)

 

Rekonstrukce střech na Letné v Mimoni čp.

208-209,213-214,215-216,217-218,219-220

(10 vchodů)

Rekonstrukce střech na Letné v Mimoni čp.

196-197,198-199,200-201,202-203,257-258

(10 vchodů)

Výměna oken na Letné v Mimoni čp. 196-197, 198-199, 200-201, 217-218, 219-220

(60 bytů)

Výměna oken na Letné v Mimoni čp.202-203,206-207,208-209,213-214,215-216

(60 bytů)

Výměna oken na Letné v Mimoni čp.221-224,225-228,257-258

(66 bytů)

Výměna oken na Letné v Mimoni čp. 229,230-235,242-243, 246-247

(66 bytů)

Výměna oken na Letné v Mimoni čp.

237-238,239-241,248-252

(60 bytů)

 

Výměna oken na Sídlišti pod Ralskem v Mimoni čp. 573-574, 563-564,631

(95 bytů)

Výměna oken na Sídlišti pod Ralskem v Mimoni čp.

581,561-562

(103 bytů)

Výměna oken na Sídlišti pod Ralskem v Mimoni čp.

582-589

(128 bytů)

Výměna oken na Sídlišti pod Ralskem v Mimoni čp.

565-566,567-571 (72 bytů)

Výměna oken na Sídlišti pod Ralskem v Mimoni čp.

575-576,579

(86 bytů)

_

_

_

Výměna oken v ul. Svébořická  v Mimoni

(24 bytů)

_

 

Zastupitelstvo města Mimoň 2015-03

Zastupitelstvo města Mimoň 2015-03

Záznam ze 3. zasedání Zastupitelstva města Mimoň
Projekt Společně a zdravě s Kateřinou Průšovou

Projekt Společně a zdravě s Kateřinou Průšovou

Zdravý životní styl je založen na zdravé, racionální výživě, sportu, vycházkách, aktivním způsobu trávení
Slavnostní otevření sportovního areálu na ZŠ Pod Ralskem

Slavnostní otevření sportovního areálu na ZŠ Pod Ralskem

27.června byla slavnostně přestřižena páska při otevření sportovního areálu na ZŠ Pod Ralskem za účasti