Oznámení MIMOŇSKÉ KOMUNÁLNÍ a.s.

Vážení spoluobčané, vážení nájemníci,

oznamujeme Vám, že od 1.1.2020 Mimoňská komunální a.s. jako provozovatel televizního vysílání MiTEL TV zaniká. Novým provozovatelem bude příspěvková organizace města Kultura Mimoň.

Nástupnickou organizací pro věci bytového fondu je Město Mimoň, odbor správy majetku. Tímto právním krokem nejsou dotčeny vzájemné smluvní vztahy a zůstávají v platnosti.


Přejeme Vám krásné prožití vánočních svátků a pevné zdraví nejenom v roce 2020,

za Mimoňskou komunální a.s. a  MiTEL TV Jana Beránková

 

Výpůjční doba o Vánocích

Do středy 20. 12. 2017 běžný provoz

POZOR! Vystoupení Petry Hapkové je zrušeno!

Z důvodu onemocnění se ruší vystoupení Petry Hapkové!