Pozvánka SPIRÁLA ČASOPROSTORU

Svět vnímáme pěti smysly v jeho plnosti a kráse. Přijdeme-li o jeden ze smyslů, je to citelná ztráta, se kterou se těžko vyrovnáváme. Velký díl mozaiky najednou zmizí. Ale umíme si představit, že bychom měli schopnosti navíc? Naše intuice by byla tak silná, že by nás vedla životními cestami jako nejlepší kompas. Uměli bychom volně plynout časoprostorem a pochopili příčiny našich současných radostí a bolestí, úspěchů a životních kotrmelců. Neviděli bychom svět jen klíčovou dírkou, ale otevřel by se před námi ve své celistvosti a souvislostech. Intuitivní kresba je malým nesmělým krůčkem za hranici našeho smyslového vnímání světa. Nahlédnutí do neznáma, které nám přináší skrytá poselství.
Přijměte pozvání na mou jubilejní 20. výstavu Mea Rei

Výstava: Dřevem oživlé vzpomínky II.

rafiky, sochy a plastiky Václava Plecháteho a humorně zpracovaná

Koncert: Zpěvačka Irena Budweiserová a kytarista Jakub Racek

Neděle 31. 7. 2016 - Koncert: Zpěvačka Irena Budweiserová a kytarista Jakub Racek