Preventivní programy pro ZŠ Mírová

Městská policie pořádá pro děti ZŠ výukové programy, které se týkají závažných témat, jako je šikana, drogová závislost,

Městská policie pořádá pro děti ZŠ výukové programy, které se týkají závažných témat,  jako je šikana, drogová závislost, domácí násilí, vandalismus a další. Ohlasy na tyto přednášky a besedy jsou ze strany dětí pozitivní. S přednášejícími živě diskutují, jsou pozorné, vnímavé a je vidět, že o těchto problémech přemýšlejí a zajímají je. V čase podzimu připravil velitel MěPo René Nesvadba přednášku o první pomoci s praktickými ukázkami. Děti si mohly vyzkoušet např. dýchání z úst do úst. V následující reportáži uvidíte, jak se tohoto úkolu zhostili žáci ZŠ Mírová.

Veselá a hravá výuka díky finanční podpoře EU

Veselá a hravá výuka díky finanční podpoře EU

Investice do rozvoje vzdělávání jsou investice, která se nám vrátí v budoucnu v podobě všestranně vzdělané mladé generace konkurence-schopné se zahraničím. Školy se snaží

Školka pro štěňata, mladé psy a začínající psovody

kurz pro začínající pejskaře (psovody)
 výuka základních povelových a pracovních technik
 ovladatelnost pejska na vodítku i bez
 základy pro oboustranně spokojené soužití

Prodejní vánoční trhy

Prodejní vánoční trhy

Lidé dávají stále více přednost rukodělné vánoční dekoraci před tou, kterou chrlí prodejní řetězce. Vždyť otisk lidské ruky, zvláště