Ředitelka domova pro seniory má nové vize

Posláním domova pro seniory je poskytování služeb pro osoby se sníženou soběstačností, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby a tato pomoc nemůže být poskytnuta jiným způsobem než prostřednictvím pobytové služby. Cílem odborných zaměstnanců této služby je, aby klienti zůstali i nadále součástí společnosti, přičemž je důležité zachovat jejich důstojnost a soukromí. 

 Podle slov Mgr. Kateřiny Kapičkové, ředitelky Domova pro seniory, se v současné době o 65 osob - klientů stará tým zdravotních sestřiček, pracovnic přímé péče (pečovatelky). Na péči o klienty se dále podílejí sociální pracovnice i pracovnice tzv. volnočasových aktivit. Důležitou součástí týmu jsou i provozní pracovníci, uklízečky, pradleny, údržbáři, či nepostradatelní kuchaři. 

Na postu ředitelky Domova pro seniory je Mgr. Kateřina Kapičková od června letošního roku, přesto již nyní lze konstatovat, že život v Domově pro seniory se bude ubírat jiným směrem. Informace o dění mohou občané sledovat na facebookových stránkách Sociální služby města Mimoň, p.o.

zdroj fotografií: Sociální služby města Mimoň, p.o.

 

50 let Olympic!

50 let Olympic!

Kapela, která je už půl století na scéně. Kapela, která zanechala hluboký otisk v historii české rockové a populární hudby. To je Olympic. Unikátní výstavu s názvem 50 let Olympic! můžete shlédnout v
100. narozeniny oslavila paní Marie Leinerová

100. narozeniny oslavila paní Marie Leinerová

Paní Marie, které by sto let snad nikdo nehádal, je stále plná života.