Ředitelka domova pro seniory má nové vize

Posláním domova pro seniory je poskytování služeb pro osoby se sníženou soběstačností, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby a tato pomoc nemůže být poskytnuta jiným způsobem než prostřednictvím pobytové služby. Cílem odborných zaměstnanců této služby je, aby klienti zůstali i nadále součástí společnosti, přičemž je důležité zachovat jejich důstojnost a soukromí. 

 Podle slov Mgr. Kateřiny Kapičkové, ředitelky Domova pro seniory, se v současné době o 65 osob - klientů stará tým zdravotních sestřiček, pracovnic přímé péče (pečovatelky). Na péči o klienty se dále podílejí sociální pracovnice i pracovnice tzv. volnočasových aktivit. Důležitou součástí týmu jsou i provozní pracovníci, uklízečky, pradleny, údržbáři, či nepostradatelní kuchaři. 

Na postu ředitelky Domova pro seniory je Mgr. Kateřina Kapičková od června letošního roku, přesto již nyní lze konstatovat, že život v Domově pro seniory se bude ubírat jiným směrem. Informace o dění mohou občané sledovat na facebookových stránkách Sociální služby města Mimoň, p.o.

zdroj fotografií: Sociální služby města Mimoň, p.o.

 

Školní kolo soutěže ZUŠ České republiky

Školní kolo soutěže ZUŠ České republiky

Nejen ve sportu se soutěží, i v umění přibývá soutěží a přehlíde
Počet parkovacích míst na sídlišti Letná se zvyšuje

Počet parkovacích míst na sídlišti Letná se zvyšuje

Na sídlišti Letná, které se již delší dobu potýká s nedostatkem parkovacích míst došlo ke zlepšení stavu.
Kulturní dědictví našeho města

Kulturní dědictví našeho města

Ať už se o historii zajímáme či ne, určitě nikomu z nás není lhostejný osud našich památek- soch, kostelů, kapliček. Jsou bohatstvím, které léty nabývá na hodnotě a které máme povinnost uchovat pro naše děti a vnuky