SKLADOVACÍ JÍMKA NA KEJDU 3000 m3

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO A STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A K NEVEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ

Stavebník společnost ZOD Brniště a.s., podal dne 14.9.2016 žádost o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního
povolení pro stavbu: 

„SKLADOVACÍ JÍMKA NA KEJDU 3000 M3“ – novostavba zemědělské stavby pro skladování kejdy z provozu živočišné výroby.

Kompletní informace zveřejněné na úřední desce města Mimoň zde:

 „SKLADOVACÍ JÍMKA NA KEJDU 3000 M3“- OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO A STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ

Pozvánka:

veřejné ústní jednání územního řízení - pátek 13.1.2017 v 10:00 hod.

se schůzkou pozvaných v zasedací místnosti ve 3.NP budovy MěÚ Mimoň, Mírová 120/III,
Mimoň (místnost sousedící s kancelářemi stavebního úřadu se vstupem vedle výtahu)

Účastníci společného řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí na MěÚ v Mimoni,

v kanceláři Odboru výstavby, dopravy, zemědělství a životního prostředí,

ve dnech pondělí a středa od 8.00 hodin do 17.00 hodin,

jinak po telefonické domluvě na tel. č. 487 805 082 a při ústním jednání.

 

1. Burza dětského ošacení a hraček v Mimoni

1. Burza dětského ošacení a hraček v Mimoni

Přesto, že na burzu dětského ošacení a hraček nepřišlo tolik zájemců z řad nakupujících maminek, jak bylo předpokládáno, pracovnice