V Mimoni byly nainstalovány ptačí budky

Jedním z projektů, který je podpořen z Grantového fondu Libereckého kraje na podporu ekologické výchovy a osvěty, je projekt stavění a instalace budek v Mimoni.

Pečovat o životní prostředí, žít  v souladu s přírodou a chovat se ekologicky - to bychom měli učit děti od neútlejšího věku. Jedním z projektů, který je podpořen z Grantového fondu Libereckého kraje na podporu ekologické výchovy a osvěty, je projekt stavění a instalace budek v našem městě. V květnu byly budky vyrobeny a v srpnu instalovány v Zámeckém parku, Vranovské aleji, u ZŠ Mírová a na Sokolce.

DRD, aneb, Výročí

DRD, aneb, Výročí

Tato poněkud absurdní groteska byla hrána na mnoha jevištích a
Světluška v Mimoni opět pomáhá

Světluška v Mimoni opět pomáhá

Světluška je dlouhodobý projekt založený na solidaritě a dobré vůli lidí, kteří