Vlčí hlídky

Les je jako otevřená kniha …jen v ní člověk musí umět číst

Lesní ekosystém je složitý organismus, sestávající z desetitisíců druhů a miliónů vazeb mezi nimi navzájem, kde každé vlákno má v pomyslné síti stejnou důležitost a jakákoliv mezera znamená vážné narušení ekosystému.  Poté co člověk predátory v minulých staletích zcela vyhubil, začaly se k nám velké šelmy postupně znovu vracet. Stopy vlků, rysů a medvědů opět křižují českou přírodu. Málokomu se však poštěstí tato vzácná a chráněná zvířata spatřit na vlastní oči. Žijí skrytým způsobem života, jsou plachá a lidem se vyhýbají. Přesto se o nich můžete ledacos dozvědět. Stačí mít při pobytu v přírodě otevřené oči. Vše o vlcích, jejich způsobu života a monitorování se můžou dobrovolníci dozvědět ze seminářů Vlčích hlídek. 

www.selmy.cz

Mezinárodní Noc pro netopýry

Mezinárodní Noc pro netopýry

Ekoporadna ORSEJ při Vlastivědném muzeu a galerii v České Lípě se již po dvaadvacáté přidala k „Mezinárodní noci pro netopýry“ s nočním přírodovědným programem o netopýrech a vrápencích České republiky.

Young People in European Forests - Skelná huť 2017

Young People in European Forests - Skelná huť 2017

YPEF je mezinárodní znalostní soutěž, do které se zapojují lesnické instituce z ČR, Estonska, Litvy, Lotyšska, Maďarska, Německa, Polska, Rakouska, Rumunska a Slovinska.