Vlčí hlídky

Les je jako otevřená kniha …jen v ní člověk musí umět číst

Lesní ekosystém je složitý organismus, sestávající z desetitisíců druhů a miliónů vazeb mezi nimi navzájem, kde každé vlákno má v pomyslné síti stejnou důležitost a jakákoliv mezera znamená vážné narušení ekosystému.  Poté co člověk predátory v minulých staletích zcela vyhubil, začaly se k nám velké šelmy postupně znovu vracet. Stopy vlků, rysů a medvědů opět křižují českou přírodu. Málokomu se však poštěstí tato vzácná a chráněná zvířata spatřit na vlastní oči. Žijí skrytým způsobem života, jsou plachá a lidem se vyhýbají. Přesto se o nich můžete ledacos dozvědět. Stačí mít při pobytu v přírodě otevřené oči. Vše o vlcích, jejich způsobu života a monitorování se můžou dobrovolníci dozvědět ze seminářů Vlčích hlídek. 

www.selmy.cz

Causa Carnivora, život šelem v české republice

Causa Carnivora, život šelem v české republice

Film pojednávající o nezastupitelné roli velkých šelem v ekosystému s doprovodnou besedou dobrovolníků Vlčích hlídek o výskytu a šíření vlka obecného v severních a východních Čechách.

Land Art Festival 2018

Land Art Festival 2018

Příroda, země, umění, dílo, setkání, Češi a Němci opět spolu na půdě obcí, ve kterých žili a které dnes již neexistují.