VLS vypustily v Ralsku dalších pět zubrů. Přibylo jich šest

Z důvodů zachování genetické čistoty chovaného zubřího stáda v oboře Židlov v Ralsku, dovezl státní lesnický podnik dalších pět kusů tohoto vzácného sudokopytníka.

Mimoň, 15. června 2017 - Z důvodů zachování genetické čistoty chovaného zubřího stáda v oboře Židlov v Ralsku, kterou obhospodařují Vojenské lesy a statky, dovezl státní lesnický podnik minulý týden v návaznosti na mezinárodní akční plán pro záchranu zubra evropského dalších pět kusů tohoto vzácného sudokopytníka. Z celkového počtu pěti dovezených kusů byly čtyři krávy ve věku od dvou do čtyř let a jeden čtyřletý býk. 

Stádo tohoto největšího obratlovce kontinentu, který byl před sto lety téměř vyhuben, se však během jednoho dne rozrostlo o šest, nikoliv pouze o pět, kusů - jedna samice totiž den po vypuštění poradila zdravé tele.

„Zvířata byla po dohodě s pracovníky Evropského centra na ochranu zubra a Svazem chovatelů zubra evropského dovozena z Polska ze třech různých oblastí, aby se v co největší míře vyloučila příbuzenská plemenitba. Převoz zvířat proběhl velice hladce a byl realizován pod přísným veterinárním dohledem,“ uvedl šéf myslivosti VLS v Ralsku Miloslav Zikmund, který stál v roce 2011 u zrodu programu návratu zubra evropského do volné přírody v Česku. VLS tehdy dovezli do Ralska prvních pět zubrů z polského Kampinovského národního parku. Od té doby se stádo v Židlově i s aktuálním přírůstkem rozrostlo na současných 33 kusů.

Zubří stádo ve složení čtyři krávy a jeden býk bylo dovezeno do obory Židlov 15. ledna 2011. Zvířata se velmi rychle přizpůsobila místním podmínkám a v létě se jim narodila první 3 telata. V roce 2013 přibyla další trojice telat, o rok později pět mláďat, v roce 2015 čtyři a loni tři. Letos se vedle aktuálního přírůstku narodila trojice telat, ale je očekáván další přírůstek od mladých samic. Nejdramatičtějším přírůstek bylo narození samičky Jezova v roce 2012, která na svět přišla v mrazivém listopadu, kdy teploty klesaly pod -12 stupňů Celsia. I jí se však díky péči celého stáda se podařilo bez problémů zimní porod přežít.

Pro vysvětlení, jakým způsobem jsou zubři pojmenováváni, je důležité vědět, že chovu zubra v oboře Židlov byla  přiřazena počáteční písmena JE a ta musí být ve jménech dodržena.

Obora Židlov, kde zubří žijí, je svou výměrou 3 794 ha druhou největší oborou v ČR. Jejím srdcem je bývalá tanková střelnice Židlov. Pokusit se spatřit zde zubry může každý, protože obora je až na klidové zóny přístupná veřejnosti a vedou přes ni dokonce cyklotrasy, Vstup do obory je omezen v době kladení mláďat, období končící zimy, kdy je zvěř velmi citlivá na vyrušování u krmelišť a v době  hlavní lovecké sezóny. Zubři se nechovají agresivně, výjimkou bývá pouze období říje, které probíhá v měsíci říjnu.

Nový jízdní řád místní autobusové dopravy COMPAG CZ

Nový jízdní řád místní autobusové dopravy COMPAG CZ

Od 29.1.2012 začne platit nový jízdní řád autobusové dopravy provozované společností COMPAG CZ s.r.o.. Jedná se o linku č.500430 – Mimoň, Žitavská – Vranov – Ralsko, Hvězdov – Ralsko, Ploužnice – Ralsko, Kuřívody – Ralsko, Hradčany.
Fotbalový kemp v Mimoni

Fotbalový kemp v Mimoni

Mimoň hostila první fotbalový příměstský tábor, který byl zaměřen na rozvíjení pohybových aktivit u dětí.

Konec vodácké sezóny 2017

Konec vodácké sezóny 2017

Jako každý rok v měsíci říjnu končí vodním skautům jejich vodácká sezóna. Ne jinak tomu bylo i letos.