VLS vypustily v Ralsku dalších pět zubrů. Přibylo jich šest

Z důvodů zachování genetické čistoty chovaného zubřího stáda v oboře Židlov v Ralsku, dovezl státní lesnický podnik dalších pět kusů tohoto vzácného sudokopytníka.

Mimoň, 15. června 2017 - Z důvodů zachování genetické čistoty chovaného zubřího stáda v oboře Židlov v Ralsku, kterou obhospodařují Vojenské lesy a statky, dovezl státní lesnický podnik minulý týden v návaznosti na mezinárodní akční plán pro záchranu zubra evropského dalších pět kusů tohoto vzácného sudokopytníka. Z celkového počtu pěti dovezených kusů byly čtyři krávy ve věku od dvou do čtyř let a jeden čtyřletý býk. 

Stádo tohoto největšího obratlovce kontinentu, který byl před sto lety téměř vyhuben, se však během jednoho dne rozrostlo o šest, nikoliv pouze o pět, kusů - jedna samice totiž den po vypuštění poradila zdravé tele.

„Zvířata byla po dohodě s pracovníky Evropského centra na ochranu zubra a Svazem chovatelů zubra evropského dovozena z Polska ze třech různých oblastí, aby se v co největší míře vyloučila příbuzenská plemenitba. Převoz zvířat proběhl velice hladce a byl realizován pod přísným veterinárním dohledem,“ uvedl šéf myslivosti VLS v Ralsku Miloslav Zikmund, který stál v roce 2011 u zrodu programu návratu zubra evropského do volné přírody v Česku. VLS tehdy dovezli do Ralska prvních pět zubrů z polského Kampinovského národního parku. Od té doby se stádo v Židlově i s aktuálním přírůstkem rozrostlo na současných 33 kusů.

Zubří stádo ve složení čtyři krávy a jeden býk bylo dovezeno do obory Židlov 15. ledna 2011. Zvířata se velmi rychle přizpůsobila místním podmínkám a v létě se jim narodila první 3 telata. V roce 2013 přibyla další trojice telat, o rok později pět mláďat, v roce 2015 čtyři a loni tři. Letos se vedle aktuálního přírůstku narodila trojice telat, ale je očekáván další přírůstek od mladých samic. Nejdramatičtějším přírůstek bylo narození samičky Jezova v roce 2012, která na svět přišla v mrazivém listopadu, kdy teploty klesaly pod -12 stupňů Celsia. I jí se však díky péči celého stáda se podařilo bez problémů zimní porod přežít.

Pro vysvětlení, jakým způsobem jsou zubři pojmenováváni, je důležité vědět, že chovu zubra v oboře Židlov byla  přiřazena počáteční písmena JE a ta musí být ve jménech dodržena.

Obora Židlov, kde zubří žijí, je svou výměrou 3 794 ha druhou největší oborou v ČR. Jejím srdcem je bývalá tanková střelnice Židlov. Pokusit se spatřit zde zubry může každý, protože obora je až na klidové zóny přístupná veřejnosti a vedou přes ni dokonce cyklotrasy, Vstup do obory je omezen v době kladení mláďat, období končící zimy, kdy je zvěř velmi citlivá na vyrušování u krmelišť a v době  hlavní lovecké sezóny. Zubři se nechovají agresivně, výjimkou bývá pouze období říje, které probíhá v měsíci říjnu.

Odemykání Ploučnice 2012

Odemykání Ploučnice 2012

V sobotu 24. března nastala pro vodáky netrpělivě očekávaná akce, která je již dávnou tradicí a jejímž prostřednictvím se oficiálně otevírá nová vodácká sezóna. Již od brzkého odpoledne probíhaly
Nezlobíš se ...?

Nezlobíš se ...?

Jaké je to v nebi, jaké v pekle a jaké v očistci? Jaký je smysl našeho bytí tady na zemi a jaké zázraky nám denně předkládá příroda? To jsou otázky, které pokládá Luba Sořepová divákům i sama sobě .................
Zastupitelstvo města Mimoň 2015-06

Zastupitelstvo města Mimoň 2015-06

Záznam z 6. zasedání Zastupitelstva města Mimoň, které se konalo dne 25. června 2015