VLS vypustily v Ralsku dalších pět zubrů. Přibylo jich šest

Z důvodů zachování genetické čistoty chovaného zubřího stáda v oboře Židlov v Ralsku, dovezl státní lesnický podnik dalších pět kusů tohoto vzácného sudokopytníka.

Mimoň, 15. června 2017 - Z důvodů zachování genetické čistoty chovaného zubřího stáda v oboře Židlov v Ralsku, kterou obhospodařují Vojenské lesy a statky, dovezl státní lesnický podnik minulý týden v návaznosti na mezinárodní akční plán pro záchranu zubra evropského dalších pět kusů tohoto vzácného sudokopytníka. Z celkového počtu pěti dovezených kusů byly čtyři krávy ve věku od dvou do čtyř let a jeden čtyřletý býk. 

Stádo tohoto největšího obratlovce kontinentu, který byl před sto lety téměř vyhuben, se však během jednoho dne rozrostlo o šest, nikoliv pouze o pět, kusů - jedna samice totiž den po vypuštění poradila zdravé tele.

„Zvířata byla po dohodě s pracovníky Evropského centra na ochranu zubra a Svazem chovatelů zubra evropského dovozena z Polska ze třech různých oblastí, aby se v co největší míře vyloučila příbuzenská plemenitba. Převoz zvířat proběhl velice hladce a byl realizován pod přísným veterinárním dohledem,“ uvedl šéf myslivosti VLS v Ralsku Miloslav Zikmund, který stál v roce 2011 u zrodu programu návratu zubra evropského do volné přírody v Česku. VLS tehdy dovezli do Ralska prvních pět zubrů z polského Kampinovského národního parku. Od té doby se stádo v Židlově i s aktuálním přírůstkem rozrostlo na současných 33 kusů.

Zubří stádo ve složení čtyři krávy a jeden býk bylo dovezeno do obory Židlov 15. ledna 2011. Zvířata se velmi rychle přizpůsobila místním podmínkám a v létě se jim narodila první 3 telata. V roce 2013 přibyla další trojice telat, o rok později pět mláďat, v roce 2015 čtyři a loni tři. Letos se vedle aktuálního přírůstku narodila trojice telat, ale je očekáván další přírůstek od mladých samic. Nejdramatičtějším přírůstek bylo narození samičky Jezova v roce 2012, která na svět přišla v mrazivém listopadu, kdy teploty klesaly pod -12 stupňů Celsia. I jí se však díky péči celého stáda se podařilo bez problémů zimní porod přežít.

Pro vysvětlení, jakým způsobem jsou zubři pojmenováváni, je důležité vědět, že chovu zubra v oboře Židlov byla  přiřazena počáteční písmena JE a ta musí být ve jménech dodržena.

Obora Židlov, kde zubří žijí, je svou výměrou 3 794 ha druhou největší oborou v ČR. Jejím srdcem je bývalá tanková střelnice Židlov. Pokusit se spatřit zde zubry může každý, protože obora je až na klidové zóny přístupná veřejnosti a vedou přes ni dokonce cyklotrasy, Vstup do obory je omezen v době kladení mláďat, období končící zimy, kdy je zvěř velmi citlivá na vyrušování u krmelišť a v době  hlavní lovecké sezóny. Zubři se nechovají agresivně, výjimkou bývá pouze období říje, které probíhá v měsíci říjnu.

Přátelské setkání studentů Gymnázia Mimoň a Kantonsschule Wil

Přátelské setkání studentů Gymnázia Mimoň a Kantonsschule Wil

Desetileté výročí zdobí přátelství a spolupráci mezi Gymnáziem Mimoň a Kantonsschule Wil
Poezie dřeva - výstava soch Jana Švadlenky

Poezie dřeva - výstava soch Jana Švadlenky

9.září byla v Městském muzeu otevřena výstava soch Jana Švadlenky, kam by měli určitě zavítat ti, které oslovuje dřevo jako materiál pro umělecké dílo. Jan Švadlenka je nejen sochař, ale také textař a básník a právě poezie je velký inspirační zdroj pro jeho tvorbu.
Vánoční akademie ZŠPR 2015

Vánoční akademie ZŠPR 2015

Pásmo pohádek, písniček a tanečků si připravili žáci I. Stupně ZŠPR. O vánoční vystoupení byl z řad rodičů velký zájem