Výzva k podání nabídky do VŘ - Oprava topného systému domu Svébořická 146

Výzva k podání nabídky do VŘ - Oprava topného systému bytového domu Svébořická čp. 146, Mimoň

Dokumenty ke stažení ZDE.

Výzva pro nájemníky - nepovolené plynové spotřebiče

V případě, že přesto užíváte plynové spotřebiče, vyzýváme Vás k jejich odstranění

Veřejná zakázka - Vodovodní řad

Mimoňská komunální a.s. - Výzva k podání nabídky do výběrového řízení

Výzva k pod. nab. do VŘ - střecha SPR 563-564 a 565-566, Mimoň

Rekonstrukce stávající rovné střešní konstrukce objektu vč. zateplení na Sídlišti pod Ralskem čp. 563-564 a 565-566,

Mimoň I