Výzva k podání nabídky do VŘ - Rekonstrukce střešní konstrukce objektu vč. zateplení a vzduchotechniky

Výzva k podání nabídky do VŘ - Rekonstrukce stávající rovné střešní konstrukce objektu vč. zateplení a vzduchotechniky na Sídlišti pod Ralskem čp. 631, Mimoň I

Dokumenty ke stažení ZDE.

Pozn.: Výkaz výměr (podklad pro zpracování položkového rozpočtu č. 1 – stavba).

V případě vážného zájmu o zakázku je veškerá dokumentace k dispozici v sídle společnosti zadavatele k překopírování na váš flash disk.

Zpravodaj Mimoňské komunální a.s.

Zpravodaj Mimoňské komunální a.s.

Vážení nájemníci, rád bych Vám všem touto cestou popřál za celou akciovou společnost Mimoňskou komunální a.s. klidné a ničím nerušené vánoční svátky, aby to byly dny plné klidu a pohody. Přeji Vám šťastné vykročení do nového roku. Ať je pro vás rok 2012 plný radosti, pevného zdraví a splněných přání.

Výzva k pod. nab. do VŘ - střecha SPR . 567-571 a 575-576, Mimoň I

Rekonstrukce stávající rovné střešní konstrukce objektu vč. zateplení na Sídlišti pod Ralskem čp. 567-571 a 575-576, Mimoň I