Výzva k podání nabídky do VŘ - Rekonstrukce střešní konstrukce objektu vč. zateplení a vzduchotechniky

Výzva k podání nabídky do VŘ - Rekonstrukce stávající rovné střešní konstrukce objektu vč. zateplení a vzduchotechniky na Sídlišti pod Ralskem čp. 631, Mimoň I

Dokumenty ke stažení ZDE.

Pozn.: Výkaz výměr (podklad pro zpracování položkového rozpočtu č. 1 – stavba).

V případě vážného zájmu o zakázku je veškerá dokumentace k dispozici v sídle společnosti zadavatele k překopírování na váš flash disk.

Výzva k pod. nab. do VŘ - střecha SPR 563-564 a 565-566, Mimoň

Rekonstrukce stávající rovné střešní konstrukce objektu vč. zateplení na Sídlišti pod Ralskem čp. 563-564 a 565-566,

Mimoň I

Výběrové řízení

Výběrové řízení "Výměna svislých a ležatých rozvodů SV a TUV v bytovém domě na Sídlišti pod Ralskem čp. 581 a čp. 631, Mimoň I"

Výzva k podání nabídky do výběrového řízení Název zakázky: Výměna svislých a ležatých rozvodů SV a TUV v bytovém domě na Sídlišti pod Ralskem čp. 581 a čp. 631, Mimoň I