Výzva k podání nabídky do VŘ - Rekonstrukce střešní konstrukce objektu vč. zateplení a vzduchotechniky

Výzva k podání nabídky do VŘ - Rekonstrukce stávající rovné střešní konstrukce objektu vč. zateplení a vzduchotechniky na Sídlišti pod Ralskem čp. 631, Mimoň I

Dokumenty ke stažení ZDE.

Pozn.: Výkaz výměr (podklad pro zpracování položkového rozpočtu č. 1 – stavba).

V případě vážného zájmu o zakázku je veškerá dokumentace k dispozici v sídle společnosti zadavatele k překopírování na váš flash disk.

Veřejná zakázka - Vodovodní řad

Mimoňská komunální a.s. - Výzva k podání nabídky do výběrového řízení

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

„VŘ osobní výtahy – SPR čp. 581, čp. 561-565, Mimoň“ 

Oznámení Mimoňské komunální a.s.: Nájemné 2012 a PLÁN OPRAV

Oznámení Mimoňské komunální a.s.: Nájemné 2012 a PLÁN OPRAV

Mimoňská komunální a.s. oznamuje: Nájemné v bytech Mimoňské komunální a.s. s platností od