Zápis do MŠ Komenského a MŠ Letná pro školní rok 2020/2021

Na základě opatření MŠMT k organizaci zápisu do MŠ pro školní rok 2020/2021v souvislosti s mimořádným opatřením vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním Covid-19 bude zápis probíhat bez osobní účasti dětí a jejich zákonných zástupců v MŠ v termínu od 2. 5.  – 16. 5. 2020

V případě nutné přímé komunikace využijte v současnosti distanční nástroje (email: ms.komenskeho@seznam.cz nebo telefon 733 159 001)


Žádost o přijetí je možné doručit následujícími způsoby:

  1. do datové schránky školy (IS datové schránky: x3emfgp)          
  2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý e-mail!), e-mailová adresa: zams-mimon@volny.cz
  3. poštou na adresu: ZŠ a MŠ Mírová, Mírová 81, Mimoň 471 24
  4. osobně odevzdat v podatelně budovy ZŠ v Mírové ulici (vložit do obálky s označení Zápis do MŠ), v čase od 8,00 - 11,00 hodin

Škola upřednostňuje podání žádosti o přijetí bez osobní přítomnosti zákonného zástupce.

Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání a další přílohy jsou ke stažení níže.

 K žádosti přiložte:

  1. kopii rodného listu
  2. vyplněný dotazníku
  3. pokud dítě bylo vyšetřeno ve školském poradenském zařízení, přiložte kopii doporučení.
  4. prohlášení, že je dítě řádně očkováno (je součástí žádosti) a kopii očkovacího průkazu

V případě, že dítě nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře, musí zákonný zástupce kontaktovat na dálku praktického lékaře a vyžádat si od něj potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání (dítě, které dosáhne do 31. 8. pěti let).

 Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je třeba doložit své oprávnění dítě zastupovat.

Zákonný zástupce může místo povinného předškolního vzdělávání v MŠ zvolit individuální vzdělávání. Zákonný zástupce musí nicméně i tak přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání. Žádost o individuální vzdělávání dítěte podá k řediteli školy zároveň s přihláškou k zápisu nebo nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku.

Dokonalá svatba v DK Ralsko

Dokonalá svatba v DK Ralsko

Z pera britského dramatika, spisovatele a herce Robina Hawdona vzešel titul Dokonalá svatba
Monster Truck Show Zelenay

Monster Truck Show Zelenay

Rychlá, velká, ohromující! Taková jsou auta a výkony v Monster truck show, kterou jsme měli možnost vidět začátkem srpna na Letné v Mimoni. Dospělým se tajil dech, děti výskaly nadšením. Bylo se na co dívat!