Zápis do MŠ Komenského a MŠ Letná pro školní rok 2020/2021

Na základě opatření MŠMT k organizaci zápisu do MŠ pro školní rok 2020/2021v souvislosti s mimořádným opatřením vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním Covid-19 bude zápis probíhat bez osobní účasti dětí a jejich zákonných zástupců v MŠ v termínu od 2. 5.  – 16. 5. 2020

V případě nutné přímé komunikace využijte v současnosti distanční nástroje (email: ms.komenskeho@seznam.cz nebo telefon 733 159 001)


Žádost o přijetí je možné doručit následujícími způsoby:

  1. do datové schránky školy (IS datové schránky: x3emfgp)          
  2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý e-mail!), e-mailová adresa: zams-mimon@volny.cz
  3. poštou na adresu: ZŠ a MŠ Mírová, Mírová 81, Mimoň 471 24
  4. osobně odevzdat v podatelně budovy ZŠ v Mírové ulici (vložit do obálky s označení Zápis do MŠ), v čase od 8,00 - 11,00 hodin

Škola upřednostňuje podání žádosti o přijetí bez osobní přítomnosti zákonného zástupce.

Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání a další přílohy jsou ke stažení níže.

 K žádosti přiložte:

  1. kopii rodného listu
  2. vyplněný dotazníku
  3. pokud dítě bylo vyšetřeno ve školském poradenském zařízení, přiložte kopii doporučení.
  4. prohlášení, že je dítě řádně očkováno (je součástí žádosti) a kopii očkovacího průkazu

V případě, že dítě nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře, musí zákonný zástupce kontaktovat na dálku praktického lékaře a vyžádat si od něj potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání (dítě, které dosáhne do 31. 8. pěti let).

 Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je třeba doložit své oprávnění dítě zastupovat.

Zákonný zástupce může místo povinného předškolního vzdělávání v MŠ zvolit individuální vzdělávání. Zákonný zástupce musí nicméně i tak přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání. Žádost o individuální vzdělávání dítěte podá k řediteli školy zároveň s přihláškou k zápisu nebo nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku.

Vánoční besídka pro Cvrčky v DDM Vážka

Vánoční besídka pro Cvrčky v DDM Vážka

Pravidelné setkávání maminek v Domu dětí a mládeže Vážka měl
Dovolená s rizikem

Dovolená s rizikem

Ztřeštěná situační veselohra o tom, co všechno se může stát, když si manželé vyjedou na dovolenou někam, kde si nezajistili ubytování... když chce milující manželka potěšit svého manžela tím, že ................
Změny v odboru správy majetku a bytovém hospodářství

Změny v odboru správy majetku a bytovém hospodářství

Odbor správy majetku Města Mimoně má konečně stabilní tým, který v současné době provádí změny k lepšímu.