Zastupitelstvo města Mimoň 2016-03

Záznam ze zasedání Zastupitelstva města Mimoň, které se konalo dne

Záznam ze 3. zasedání Zastupitelstva města Mimoň, které se konalo dne 17. března 2016. USNESENÍ ke stažení ZDE.

Program jednání:

 1. Zahájení
 2. Volba orgánů zasedání
 3. Projednání a schválení programu jednání
 4. Návrh obecně závazné vyhlášky o využívání plakátovacích ploch v majetku města
 5. Prodeje pozemků/nemovitostí: a) domy Hvězdovská čp. 140 a 374, Mimoň, b) p.č. 552 a část pč. 540 v k.ú. Mimoň, c) části pč. 1530/1 v k.ú. Mimoň, d) pč. 584 v k.ú. Mimoň, e) část pč. 2132 v k.ú. Mimoň
 6. Smlouva o smlouvě budoucí – služebnost přeložka vysokého napětí – lok. Zahradní
 7. Rozpočtová změna – digitalizace kina v Domě kultury Ralsko
 8. Žádosti o poskytnutí daru: a) Náboženská obec Církve československé husitské v Mimoni, b) Římskokatolická farnost Mimoň
 9. Úvěrová smlouva – nákup nákladního vozidla, Zahradnictví Mimoň p.o.
 10. Zápisy z jednání kontrolního a finančního výboru (a, b)
 11. Zpráva o kontrole plnění usnesení
 12. Interpelace
Dům kultury Ralsko je v novém kabátě

Dům kultury Ralsko je v novém kabátě

V minulých letech došlo na objektu Domu kultury Ralsko k výměně oken a vchodových dveřích. V průběhu letních měsíců se zde opravilo
Slavnostní předávání vysvědčení deváťákům

Slavnostní předávání vysvědčení deváťákům

30. června převzali žáci devátých ročníků mimoňských základních škol z rukou starosty
Krádež v Mimoni

Krádež v Mimoni

Prosíme o pomoc při pátrání. Pachatel odcizil platební karty, peníze v hotovosti, mobilní telefony a doklady.