Zastupitelstvo města Mimoň 2019-03

Záznam z jednání zastupitelstva

Záznam ze 3. zasedání Zastupitelstva města Mimoň, které se konalo dne 21. března 2019. USNESENÍ ke stažení ZDE.

Program jednání:
 1. Zahájení
 2. Volba ověřovatelů zápisu
 3. Projednání a schválení programu jednání
 4. Prodej, pronájem, záměry zveřejnění pozemků – nemovitosti a) Prodej pozemků pč. 3322, 3441, 3325 a 3321 v k.ú. Mimoň – lokalita Pod Křížovým vrchem b) Prodej části pozemku pč. 4401/1 a pozemku pč. 4394/2, k.ú. Mimoň c) Prodej části pozemku pč. 1999/1, k.ú. Mimoň – lokalita koupaliště
 5. Rozpočtové změny a) ZR č. 5 – snížení kapitálových výdajů na studii ploch pro rodinné domy Vranovská alej a navýšení kapitálových výdajů na aktualizaci studie ploch pro rodinné domy u MITEXu b) ZR č. 6 – navýšení příjmů a výdajů na základě přijatého příspěvku od SVS a. s. c) ZR č. 7 a 8 Slavnost při příležitosti otevření zámeckého rybníka d) ZR č. 9 - zvýšení kapitálových výdajů na „Úpravy Zámeckého rybníka“ e) ZR č. 10 Změna rozpočtu – zvýšení kapitálových a běžných výdajů na přípravu projektů pro další období
 6. Zpráva o činnosti Městské policie Mimoň za rok 2018
 7. Výroční zpráva o činnosti MěÚ Mimoň za rok 2018
 8. Dotace z rozpočtu města na r. 2019, individuální dotace, finanční dary a) Dotace z rozpočtu města na r. 2019 – výzva č. 6 Program v oblasti požární ochrany b) Dotace z rozpočtu města na r. 2019 – výzva č. 9 Program v oblasti výstavby rodinných domů ve správním území města Mimoň c) Vyrovnávací platba LAMPA, z.s. d) Žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města – Junák – český skaut, přístav Ralsko Mimoň, z.s. e) Žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Mimoň – Tělovýchovná jednota Jiskra Mimoň, z.s.
 9. Zápis z jednání kontrolního výboru
 10. Zápis z jednání finančního výboru
 11. Zpráva o kontrole plnění usnesení
 12. Diskuze

 

Braňte se drogám a alkoholu

Braňte se drogám a alkoholu

Bráno z pohledu jednoho lidského života, není tomu tak dávno, co téma drogy, bylo v naší společnosti tabu. O tomto problému se nemluvilo, společnost se
Pozvánka na masopust v Mimoni

Pozvánka na masopust v Mimoni

Masopust je krátké období před začátkem postní doby, v němž se lidé radují, veselí, pořádají zábavy, hostiny a maškarní průvody. 

Mimoňský MTB triatlon 2011

Mimoňský MTB triatlon 2011

V sobotu 20.8. se uskutečnil 1. ročník mimoňského MTB triatlonu.