Zastupitelstvo města Mimoň 2019-05

Záznam z jednání zastupitelstva

Záznam z 5. zasedání Zastupitelstva města Mimoň, které se konalo dne 23. května 2019. USNESENÍ ke stažení ZDE.

Prtogram jednání:

 1. Zahájení
 2. Volba ověřovatelů zápisu
 3. Projednání a schválení programu jednání
 4. Nabídka odprodeje části pozemku pč. 2442 pod chodníkem, lokalita Okružní ulice
 5. Dodatek ke smlouvě o dílo na akci „Parkovací automaty v Mírové ulici“ a změna rozpočtu
 6. Vyřazení zmařených investic
 7. Návrh podání žádosti o dotaci z programu MPSV – Operačního programu Zaměstnanost „03_18_092 – Efektivní veřejná správa“
 8. Rozpočtové změny: a) ZR – Doplatek Smlouvy o propagaci - RCL 2019 b) ZR – zvýšení kapitálových výdajů - MŠ Eliášova – úprava venkovních prostor c) ZR – zvýšení kapitálových výdajů – Obnova lávky přes Panenský potok d) ZR - č. 22 – opravy v budově městského úřadu e) ZR – č. 23 – zvýšení kapitálových výdajů na akci „Domov důchodců Mimoň, stavební úpravy zajišťující zvýšení požární bezpečnosti objektu“
 9. Systémová obecně závazná vyhláška – odpady
 10. Vstup do turistického regionu Máchův kraj
 11. Žádost o dotaci – Jezdecký a dostihový spolek Mimoň
 12. Zápis z jednání kontrolního výboru
 13. Zápis z jednání finančního výboru
 14. Zpráva o kontrole plnění usnesení
 15. Pověření starosty na jednání SVS
 16. Diskuze
Tajemství ve slovech ukrytá

Tajemství ve slovech ukrytá

Ti, kteří chtěli najít hlubší podstatu slov, bez kterých se v každodenním životě neobejdeme, svého podvědomí a sebe samého

Výlov rybníků v Mimoni 2012

Výlov rybníků v Mimoni 2012

Výlov rybníků je zážitek nejen pro rybáře, ale také pro laika, který pouze přihlíží. Musí obdivovat perfektní organizaci, ale zejména obrovské
Rekonstrukce

Rekonstrukce "sokolských schodů"

I když bylo původně staré schodiště demontováno, v závěru rekonstrukce jsou schodové stupně z devadesáti procent zpět na svém místě