Zastupitelstvo města Mimoň 2019-05

Záznam z jednání zastupitelstva

Záznam z 5. zasedání Zastupitelstva města Mimoň, které se konalo dne 23. května 2019. USNESENÍ ke stažení ZDE.

Prtogram jednání:

 1. Zahájení
 2. Volba ověřovatelů zápisu
 3. Projednání a schválení programu jednání
 4. Nabídka odprodeje části pozemku pč. 2442 pod chodníkem, lokalita Okružní ulice
 5. Dodatek ke smlouvě o dílo na akci „Parkovací automaty v Mírové ulici“ a změna rozpočtu
 6. Vyřazení zmařených investic
 7. Návrh podání žádosti o dotaci z programu MPSV – Operačního programu Zaměstnanost „03_18_092 – Efektivní veřejná správa“
 8. Rozpočtové změny: a) ZR – Doplatek Smlouvy o propagaci - RCL 2019 b) ZR – zvýšení kapitálových výdajů - MŠ Eliášova – úprava venkovních prostor c) ZR – zvýšení kapitálových výdajů – Obnova lávky přes Panenský potok d) ZR - č. 22 – opravy v budově městského úřadu e) ZR – č. 23 – zvýšení kapitálových výdajů na akci „Domov důchodců Mimoň, stavební úpravy zajišťující zvýšení požární bezpečnosti objektu“
 9. Systémová obecně závazná vyhláška – odpady
 10. Vstup do turistického regionu Máchův kraj
 11. Žádost o dotaci – Jezdecký a dostihový spolek Mimoň
 12. Zápis z jednání kontrolního výboru
 13. Zápis z jednání finančního výboru
 14. Zpráva o kontrole plnění usnesení
 15. Pověření starosty na jednání SVS
 16. Diskuze
Z louže pod okap

Z louže pod okap

Skvělou zábavu si užili diváci při komedii Z louže pod okap, kterou nastudovala pražská agentura Fanny Dany Homolové. Agentura Fanny
Pasování na rytíře řádu čtenářského v Městské knihovně v Mimoni

Pasování na rytíře řádu čtenářského v Městské knihovně v Mimoni

Městská knihovna v Mimoni připravila pro všechny prvňáčky milou akci Pasování na čtenáře řádu čtenářského. Slavnostního aktu se
Vranovští se dočkali několika změn

Vranovští se dočkali několika změn

Nový povrch ve vranovské aleji, rekonstrukce autobusové točny a stavební práce na silnici