Zastupitelstvo města Mimoň 2019-05

Záznam z jednání zastupitelstva

Záznam z 5. zasedání Zastupitelstva města Mimoň, které se konalo dne 23. května 2019. USNESENÍ ke stažení ZDE.

Prtogram jednání:

 1. Zahájení
 2. Volba ověřovatelů zápisu
 3. Projednání a schválení programu jednání
 4. Nabídka odprodeje části pozemku pč. 2442 pod chodníkem, lokalita Okružní ulice
 5. Dodatek ke smlouvě o dílo na akci „Parkovací automaty v Mírové ulici“ a změna rozpočtu
 6. Vyřazení zmařených investic
 7. Návrh podání žádosti o dotaci z programu MPSV – Operačního programu Zaměstnanost „03_18_092 – Efektivní veřejná správa“
 8. Rozpočtové změny: a) ZR – Doplatek Smlouvy o propagaci - RCL 2019 b) ZR – zvýšení kapitálových výdajů - MŠ Eliášova – úprava venkovních prostor c) ZR – zvýšení kapitálových výdajů – Obnova lávky přes Panenský potok d) ZR - č. 22 – opravy v budově městského úřadu e) ZR – č. 23 – zvýšení kapitálových výdajů na akci „Domov důchodců Mimoň, stavební úpravy zajišťující zvýšení požární bezpečnosti objektu“
 9. Systémová obecně závazná vyhláška – odpady
 10. Vstup do turistického regionu Máchův kraj
 11. Žádost o dotaci – Jezdecký a dostihový spolek Mimoň
 12. Zápis z jednání kontrolního výboru
 13. Zápis z jednání finančního výboru
 14. Zpráva o kontrole plnění usnesení
 15. Pověření starosty na jednání SVS
 16. Diskuze
Mimoňské skautské trhy 2011

Mimoňské skautské trhy 2011

17. prosince, den před poslední adventní nedělí se dvůr Skautského domu v Mimoni změnil v tržiště, kde se daly koupit různé výrobky dětí, vánoční stromky, ale třeba i živý kapr. A jelikož ...
Vánoční ladění na Základní škole Pod Ralskem

Vánoční ladění na Základní škole Pod Ralskem

Vánoční ladění pro své žáky připravili učitelé Základní školy Pod Ralskem