Zastupitelstvo města Mimoň 2019-05

Záznam z jednání zastupitelstva

Záznam z 5. zasedání Zastupitelstva města Mimoň, které se konalo dne 23. května 2019. USNESENÍ ke stažení ZDE.

Prtogram jednání:

 1. Zahájení
 2. Volba ověřovatelů zápisu
 3. Projednání a schválení programu jednání
 4. Nabídka odprodeje části pozemku pč. 2442 pod chodníkem, lokalita Okružní ulice
 5. Dodatek ke smlouvě o dílo na akci „Parkovací automaty v Mírové ulici“ a změna rozpočtu
 6. Vyřazení zmařených investic
 7. Návrh podání žádosti o dotaci z programu MPSV – Operačního programu Zaměstnanost „03_18_092 – Efektivní veřejná správa“
 8. Rozpočtové změny: a) ZR – Doplatek Smlouvy o propagaci - RCL 2019 b) ZR – zvýšení kapitálových výdajů - MŠ Eliášova – úprava venkovních prostor c) ZR – zvýšení kapitálových výdajů – Obnova lávky přes Panenský potok d) ZR - č. 22 – opravy v budově městského úřadu e) ZR – č. 23 – zvýšení kapitálových výdajů na akci „Domov důchodců Mimoň, stavební úpravy zajišťující zvýšení požární bezpečnosti objektu“
 9. Systémová obecně závazná vyhláška – odpady
 10. Vstup do turistického regionu Máchův kraj
 11. Žádost o dotaci – Jezdecký a dostihový spolek Mimoň
 12. Zápis z jednání kontrolního výboru
 13. Zápis z jednání finančního výboru
 14. Zpráva o kontrole plnění usnesení
 15. Pověření starosty na jednání SVS
 16. Diskuze
Návštěvníci obdivovali Betlémy již pošesté

Návštěvníci obdivovali Betlémy již pošesté

Nádhernou podívanou přinesl během adventu již šestý ročník výstavy betlémů v Městském muzeu v Mimoni

Rozsvícení vánočního stromu v Mimoni 2015

Rozsvícení vánočního stromu v Mimoni 2015

K adventnímu času patří i rozsvěcení vánočních stromků ve městech a obcích po celé zemi. V páteční podvečer 27. listopadu se k této tradici připojilo i město Mimoň
Ocenění nejlepších žáků mimoňských škol

Ocenění nejlepších žáků mimoňských škol

Všichni víme, jak důležitá je v životě dětí pochvala. Jak dokáže motivovat, potěšit a dát dětem chuť do další práce. Městský úřad v Mimoni každoročně oceňuje avlů