Zastupitelstvo města Mimoň 2019-09

Záznam z jednání zastupitelstva

Záznam z 9. zasedání Zastupitelstva města Mimoň, které se konalo dne 17. října 2019. USNESENÍ ke stažení ZDE.

Program jednání:

 1. Zahájení
 2. Volba ověřovatelů zápisu
 3. Projednání a schválení programu jednání
 4. Prodej, pronájem, záměry zveřejnění pozemků – nemovitosti a) Prodej částí pozemků pč. 3322, 3441, 3325, 3321 – Pod Křížovým vrchem b) Vypořádání části pozemku pč. 3868 v k.ú. Mimoň c) Prodej č. pozemku pč. 4401/1 a poz. pč. 4394/2 - lokalita u nádraží d) Záměr prodeje pozemku pč. 549 a části pozemku pč. 540 v k.ú. Mimoň
 5. Rozpočtové změny a) ZR - Navýšení individuální dotace – TJ Jiskra Mimoň, z.s. b) ZR – Rockový večer, Drakiáda c) ZR – Neinvestičního příspěvku ZŠ a MŠ Pod Ralskem d) ZR – Navýšení výdajů na platbu úroků z úvěru e) ZR – Úpravy budovy Malá 181 f) Oprava usnesení ke ZR č.30
 6. Smlouva o smlouvě budoucí darovací s Libereckým krajem
 7. Dodatek ke smlouvě o spolupráci – požární ochrana
 8. Nesouhlas s těžbou štěrku – Luhov, Tlustec
 9. Zřízení příspěvkové organizace – Kultura Mimoň
 10. Zápis z jednání kontrolního výboru
 11. Zápis z jednání finančního výboru
 12. Smíšená cyklostezka Mimoň – Ploužnice – Smlouva o spolupráci s městem Ralsko
 13. Pracovní komise – prodej pozemků
 14. Diskuze

 

Mimoňský masopust 2012

Mimoňský masopust 2012

Jitrnice, jelítka, gulášek a točené pivo, ale také kouzelné makované koblížky z medvědího košíku, stánky s uměleckým zbožím a atrakcí pro děti- v tomto duchu začal Mimoňský masopust na Náměstí 1. máje poslední únorovou sobotu. V čase odpoledním ..............
Doteky mlčenlivé krásy

Doteky mlčenlivé krásy

Dřevo, kámen, písek, led, to jsou jen některá z médií, se kterými pracuje sochař Jiří Genzer, jehož práce jsme měli možnost vidět na výstavě po celé léto v Městském muzeu.