Zastupitelstvo města Mimoň 2019-09

Záznam z jednání zastupitelstva

Záznam z 9. zasedání Zastupitelstva města Mimoň, které se konalo dne 17. října 2019. USNESENÍ ke stažení ZDE.

Program jednání:

 1. Zahájení
 2. Volba ověřovatelů zápisu
 3. Projednání a schválení programu jednání
 4. Prodej, pronájem, záměry zveřejnění pozemků – nemovitosti a) Prodej částí pozemků pč. 3322, 3441, 3325, 3321 – Pod Křížovým vrchem b) Vypořádání části pozemku pč. 3868 v k.ú. Mimoň c) Prodej č. pozemku pč. 4401/1 a poz. pč. 4394/2 - lokalita u nádraží d) Záměr prodeje pozemku pč. 549 a části pozemku pč. 540 v k.ú. Mimoň
 5. Rozpočtové změny a) ZR - Navýšení individuální dotace – TJ Jiskra Mimoň, z.s. b) ZR – Rockový večer, Drakiáda c) ZR – Neinvestičního příspěvku ZŠ a MŠ Pod Ralskem d) ZR – Navýšení výdajů na platbu úroků z úvěru e) ZR – Úpravy budovy Malá 181 f) Oprava usnesení ke ZR č.30
 6. Smlouva o smlouvě budoucí darovací s Libereckým krajem
 7. Dodatek ke smlouvě o spolupráci – požární ochrana
 8. Nesouhlas s těžbou štěrku – Luhov, Tlustec
 9. Zřízení příspěvkové organizace – Kultura Mimoň
 10. Zápis z jednání kontrolního výboru
 11. Zápis z jednání finančního výboru
 12. Smíšená cyklostezka Mimoň – Ploužnice – Smlouva o spolupráci s městem Ralsko
 13. Pracovní komise – prodej pozemků
 14. Diskuze

 

Sběr víček pokračuje dál

Sběr víček pokračuje dál

1. října byla ukončena akce ,, Víčka pro Markétku". Celkem bylo
Vánoční trhy ve Skautském domě 2016

Vánoční trhy ve Skautském domě 2016

Poslední adventní víkend bylo ve Skautském domě rušno.