Zastupitelstvo města Mimoň 2019-10

Program jednání:

 1. Zahájení
 2. Volba ověřovatelů zápisu
 3. Projednání a schválení programu jednání
 4. Prodej, pronájem, záměry zveřejnění pozemků – nemovitosti a) Odepsání pohledávky – Pulec hřebčín Mimoň, s.r.o. b) Vypořádání části pozemku pč. 3857 v k.ú. Mimoň – lokalita Smetanova
 5. Individuální dotace – Junák, navýšení a rozpočtová změna
 6. Vystoupení ze Svazu měst a obcí
 7. Převzetí jmění společnosti Mimoňská komunální a.s.
 8. Zápis z jednání kontrolního výboru
 9. Zápis z jednání finančního výboru  
 10. Zpráva o kontrole plnění usnesení
 11. Obecně závazná vyhláška č. 3/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 
 12. Obecně závazná vyhláška č. 4/2019 o místním poplatku ze psů
 13. Diskuze 
MIMOŇSKEJ MARAST - pozvánka 2011

MIMOŇSKEJ MARAST - pozvánka 2011

Pozvánka na hudební akci která se bude konat v Mimoni U LVA 17.12.2011 od 20:00 hod. Vstup 50,- Kč. Všechny kapely najdeš na www.bandzone.cz.