Zastupitelstvo města Mimoň 2019-11

Záznam z jednání zastupitelstva

Záznam z 11. zasedání Zastupitelstva města Mimoň, které se konalo dne 19. prosince 2019. USNESENÍ ke stažení ZDE.

Program jednání:

 1. Zahájení
 2. Volba ověřovatelů zápisu
 3. Projednání a schválení programu jednání
 4. Prodej, pronájem, záměry zveřejnění pozemků – nemovitosti a) Záměr prodeje pozemku pč. 2723/7 – ostatní plocha – M. J., Svébořická b) Záměr prodeje části pozemku pč. 1530/1 v lokalitě Letná c) Nabídka odkoupení pozemků – Strážný vrch – Pertoltice
 5. Rozpočtové změny: a) Bezbariérové úpravy MěÚ – dokončení b) Dotace a transfery od obcí c) Navýšení kapitálových výdajů – Humanizace Nádražní ul.
 6. Stanovení odměn pro neuvolněné zastupitele od 1.1.2020
 7. Finanční dar – Unie rodičů Gymnázia Mimoň, zvýšení kvality vzdělávání
 8. Schválení rozpočtu na rok 2020
 9. Smlouva o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti LK (2020–2023)
 10. Vydání Změny č. 5 Územního plánu Mimoň Zastupitelstvem města Mimoň
 11. Termíny jednání ZaMě na první pololetí r. 2020
 12. Program rozvoje města (na období 2019-2029)
 13. Zápis z jednání kontrolního výboru
 14. Zápis z jednání finančního výboru
 15. Smlouva o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje na období roku 2020
 16. Zpráva o kontrole plnění usnesení
 17. Diskuze
Nabídka kroužků DDM Vážka Mimoň pro školní rok 2015 – 2016

Nabídka kroužků DDM Vážka Mimoň pro školní rok 2015 – 2016

Už víš, jak budeš trávit svůj volný čas, až zase začne škola? Ne? Tak mrkni, co
Odbor rozvoje města Mimoň prošel personálními změnami

Odbor rozvoje města Mimoň prošel personálními změnami

Odbor rozvoje města prošel v uplynulých měsících personálními změnami. Vedoucím oddělení se stal

Velikonoční dílny 2013 v Městské knihovně

Velikonoční dílny 2013 v Městské knihovně

Šikovné ruce by neměly zahálet, a i ty nešikovné by se měly něčemu přiučit. Šanci tak dostali ti malí, ale i