Zastupitelstvo města Mimoň 2019-11

Záznam z jednání zastupitelstva

Záznam z 11. zasedání Zastupitelstva města Mimoň, které se konalo dne 19. prosince 2019. USNESENÍ ke stažení ZDE.

Program jednání:

 1. Zahájení
 2. Volba ověřovatelů zápisu
 3. Projednání a schválení programu jednání
 4. Prodej, pronájem, záměry zveřejnění pozemků – nemovitosti a) Záměr prodeje pozemku pč. 2723/7 – ostatní plocha – M. J., Svébořická b) Záměr prodeje části pozemku pč. 1530/1 v lokalitě Letná c) Nabídka odkoupení pozemků – Strážný vrch – Pertoltice
 5. Rozpočtové změny: a) Bezbariérové úpravy MěÚ – dokončení b) Dotace a transfery od obcí c) Navýšení kapitálových výdajů – Humanizace Nádražní ul.
 6. Stanovení odměn pro neuvolněné zastupitele od 1.1.2020
 7. Finanční dar – Unie rodičů Gymnázia Mimoň, zvýšení kvality vzdělávání
 8. Schválení rozpočtu na rok 2020
 9. Smlouva o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti LK (2020–2023)
 10. Vydání Změny č. 5 Územního plánu Mimoň Zastupitelstvem města Mimoň
 11. Termíny jednání ZaMě na první pololetí r. 2020
 12. Program rozvoje města (na období 2019-2029)
 13. Zápis z jednání kontrolního výboru
 14. Zápis z jednání finančního výboru
 15. Smlouva o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje na období roku 2020
 16. Zpráva o kontrole plnění usnesení
 17. Diskuze
Muzeum v Mimoni - ROK PROVOZU

Muzeum v Mimoni - ROK PROVOZU

Městské muzeum v Mimoni zahájilo svou činnost 7. srpna 2010. Muzeum bylo vytvořeno v rámci česko-polského projektu „Rozvoj cestovního ruchu v pohraničí. Turistické využití Zlotoryje a Mimoně.“
Vánoční akademie Gymnázia Mimoň 2014

Vánoční akademie Gymnázia Mimoň 2014

Vánoční zvyky, štědrovečerní tabule, adventní výzdoba, koledy a