Zastupitelstvo města Mimoň 2020-01

Záznam z jednání zastupitelstva

Záznam z 1. zasedání Zastupitelstva města Mimoň, které se konalo dne 23. ledna 2020. USNESENÍ ke stažení ZDE.

Program jednání:

 1. Zahájení
 2. Volba ověřovatelů zápisu
 3. Projednání a schválení programu jednání
 4. Záměr prodeje č. pozemků pč. 3669 a 3680/1 v lokalitě Pražská
 5. Návrh podání žádosti o dotaci z fondů MMR: Školní hřiště ZŠ a MŠ Mírová
 6. Rozpočtové změny: a) Převod nevyčerpaných finančních prostředků z 2019 do letošního rozpočtu b) ZR – MŠ Eliášova c) ZR a zřízení komise pro přidělování bytů d) ZR – právní a poradenské služby – výmaz MK a.s.
 7. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na r. 2021–2022
 8. Žádosti o dotace: a) TJ Jiskra – Provoz a údržba areálu TJ Jiskra r. 2020 b) TJ Jiskra – Mládež 2020 c) Junák – český skaut – Náklady na skautskou činnost d) SH ČMS – SDH Mimoň – Hasičské akce v roce 2020 e) Žádost o dotaci – podpora výstavby rodinného domu
 9. Zápis z jednání kontrolního výboru
 10. Zápis z jednání finančního výboru
 11. Zpráva o kontrole plnění usnesení
 12. ZR – zařazení investiční akce po MK a.s. – sněhové střešních zábrany – BD Letná
 13. Diskuze
Travesti show Discohrátky

Travesti show Discohrátky

Skupina Hanky Panky jela, jak se říká, na plný plyn od prvního vstupu na pódium. Písničky střídaly scénky, vtipy, rozhovory
Červnové červenání

Červnové červenání

Na posledním koncertě před horkým létem s názvem Červnové červenání vystoupil smíšený pěvecký sbor Canzonetta z Osečné pod uměleckým vedením