Zastupitelstvo města Mimoň 2020-03

Záznam z jednání zastupitelstva

Záznam ze 3. zasedání Zastupitelstva města Mimoň, které se konalo dne 23. dubna 2020. USNESENÍ ke stažení ZDE.

Program jednání:

 1. Zahájení
 2. Volba ověřovatelů zápisu
 3. Projednání a schválení programu jednání
 4. Prodej, pronájem, záměry zveřejnění pozemků – nemovitosti: a) Bezúplatné nabytí části pozemku pč. 4372/2 – lokalita bývalý vepřín b) Prodej pozemku parc.č. 2527, lokalita Ralská, BKS c) Nabídka prodeje pozemků – lokalita vedle závodiště – Dubinka d) Záměr prodeje pozemků – tzv. bažantnice e) Prodej pozemků v rámci akce „Humanizace Husova, Tyršovo nám., Pražská“
 5. Zařazení území města Mimoň do působnosti LAG Podralsko (2021–2027)
 6. Návrh podání žádosti o dotaci – IROP, 78.výzva – Energetické úspory v BD III
 7. Rozpočtové změny: a) ZR – měření kvality ovzduší b) ZR – navýšení neinvestičního příspěvku Kultura p. o. c) ZR – Rekonstrukce ulice Široká d) ZR – Kovošrot, ukončení provozu SD, odkoupení majetku
 8. Žádost o dotaci – podpora výstavby RD – J. H.
 9. Výroční zpráva MěÚ Mimoň za rok 2019
 10. Zápis z jednání kontrolního výboru
 11. Zápis z jednání finančního výboru
 12. Zpráva o kontrole plnění usnesení
 13. Žádost o dotaci – TJ Jiskra Mimoň – Projekt „Doprava a rozhodčí 2020“
 14. Finanční dar – TJ Jiskra – Systém automatické závlahy
 15. Zrušení květnového jednání zastupitelstva
 16. Diskuze
Výstava Betlémů 2014 v Mimoni

Výstava Betlémů 2014 v Mimoni

V pořadí již čtvrtá výstava Betlémů potěší oko návštěvníků v čase adventu. Zahájení
Rybářské závody na Zámeckém rybníku v Mimoni

Rybářské závody na Zámeckém rybníku v Mimoni

Květnové sobotní dopoledne se na Zámeckém rybníku konaly již po deváté rybářské závody. Soutěže se zúčastnilo
Šlapky, No co co

Šlapky, No co co

Na konci dubna uvedl amatérský soubor No co co divadelní představení francouzského autora Šlapky. Tuto hru