Zastupitelstvo města Mimoň 2020-04

Záznam z jednání zastupitelstva

Záznam ze 4. zasedání Zastupitelstva města Mimoň, které se konalo dne 18. června 2020. USNESENÍ ke stažení ZDE.

Pozvánka

na 6. zasedání Zastupitelstva města Mimoň,

které se bude konat dne 18. 6. 2020 v Domě kultury Ralsko,

Mimoň od 16:30 hodin

(pozvánka ke stažení zde)

Program:

1) Zahájení

2) Volba ověřovatelů zápisu

3) Projednání a schválení programu jednání

4) Prodej, pronájem, záměry zveřejnění pozemků:

a) Záměr odkoupení části pozemku pč. 2335 b) Prodej části pozemku pč. 64/1 v k.ú. Vranov c) Prodej části pozemku pč. 3868 v k.ú. Mimoň d) Záměr prodeje části pozemku pč. 176/1 a 175 v k.ú. Vranov p/R e) Prodej areálu vepřína – budoucí kupní smlouva 5) Záměr darování PD – rozpracované investice financované LbK

6) Návrh podání žádosti o úvěr ze SFPI: Snížení energetické náročnosti BD

7) Rozpočtové změny: a) Neinvestiční příspěvek ZŠ a MŠ Mírová b) Kříž – hřbitov Vranov c) Příspěvek od SVS, a. s. d) Oprava komunikace k areálu bývalého vepřína e) Převěšení zvonů vč. instalace pohonu lineárním motorem

8) Vyřazení zmařených investic

9) Systémová obecně závazná vyhláška – odpady

10) Obecně závazná vyhláška o poplatku za komunální odpad

11) Schválení účetní závěrky za r. 2019

12) Závěrečný účet města Mimoň za r. 2019

13) Změna zřizovací listiny – Zahradnictví Mimoň, p. o.

14) Termíny jednání ZaMě na druhé pololetí r. 2020

15) Zápis z jednání kontrolního výboru

16) Zápis z jednání finančního výboru

17) Diskuze

 

Dýňování na ZŠ Mírová

Dýňování na ZŠ Mírová

V pátek 1. listopadu se šlo dětem ze ZŠ Mírová do školy zvesela. Neučilo se,
Zastupitelstvo města Mimoň 2016-09

Zastupitelstvo města Mimoň 2016-09

Záznam z jednání zastupitelstva města Mimoň.