Bydlení


DOKUMENTY KE STAŽENÍ:KULTURA MIMOŇ - provozovatel televizního vysílání programu MiTEL TV,

je osoba zapsaná dnem ............. v Obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem v oddíl ....., vložka ...... se sídlem: Mírová ulice 76 Mimoň III, 471 24 Mimoň, IČ .............., DIČ ....................


Na objektivnost a obsah vysílání dohlíží pracovní skupina v tomto složení:

Petr Král
Jaroslava Bizoňová - předseda
Mgr. Bronislava Tvrzníková
Mgr. Šárka Krousová

 
Orgánem dohledu nad provozováním televizního vysílání je
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání.
 

Dodavatel tepla a TUV pro bytové domy napojené na CZT v Mimoni (Energie Holding – CZT Mimoň)

Hlášení poruch – pohotovostní služba (24 hodin)

487 829 845 – pevná linka

602 512 149 – mobilní telefon

Volejte neprodleně v případě jakýchkoliv problémů s dodávkou tepla a TUV.

Pozn. tel. číslo :  487 829 845 – pevná linka je vyvěšena na vstupních dveřích do KPS v suterénech bytových domů.