Causa Carnivora, život šelem v české republice

Film pojednávající o nezastupitelné roli velkých šelem v ekosystému s doprovodnou besedou dobrovolníků Vlčích hlídek o výskytu a šíření vlka obecného v severních a východních Čechách.

Dokument poukazuje na historický paradox, v němž se proměnily role – kdysi potřeboval být před divokou zvěří chráněn člověk, dnes jsou to šelmy, které potřebují být chráněny před lidmi.

Film Causa Carnivora natočil JanSvatoš.

Film vysvětluje důvody, proč u nás ještě nežijí velké šelmy.

Biokoridory nefungují, lépeřečeno, fungují jen určité tipy, které ovšem nejsou tak rozšířené. Standartní cesty pro migraci jsou zateraseny lidskou činností, zejména dálniční a silniční sítí.

I přes tyto problémy si ale šelmy cestu našly a například na Českolipsku, konkrétně v CHKO Kokořínsko, máme v současné době evidovanou smečku vlků obecných čítající cca 7 kusů. Jedná se o jedinou stálou smečku, žijící v České republice.

Přítomnost vlků byla zaznamenána také v Beskydech, v Jizerských a Krušných horách, na Šumavě a na Broumovsku.

Alena Fousková, Koordinátorka vlčích hlídek upozorňuje, že vlků se bát nemusíme.

Hnutí DUHA pracuje i na osvětě veřejnosti a obecně se snaží přesvědčit, že šelmy nejsou pro člověka nebezpečné.

Vlčí hlídky

Vlčí hlídky

Les je jako otevřená kniha …jen v ní člověk musí umět číst