Dny evropského dědictví 2017

Sobota 16. září 2017 od 15:00 hodin

Dny evropského dědictví jsou významnou kulturně poznávací společenskou akcí, která slouží k posílení historického povědomí v nejširších souvislostech se zvláštním důrazem na vnímání mezinárodního kontextu národního kulturního dědictví.

Městské muzeum si pro vás v rámci této akce připravilo besedu Jiřího Šťastného s promítáním „Přírodní památky v Mimoni“, která proběhne 16. září 2017 v 15,00 hod.

Také bude 16. září 2017 od 13,00 a 17,00 hod. zdarma otevřen areál Božího hrobu, kterým vás provede průvodce.

VIII. VARTENBERSKÉ KULTURNÍ LÉTO

Součástí osmého ročníku budou dva hudební koncerty