FINANČNÍ SPRÁVA ČR INFORMUJE …

Finanční úřad pro Liberecký kraj, Územní pracoviště v České Lípě uskuteční pro občany města Mimoň a okolí výjezd pracovníků zajišťujících agendu daně z příjmů fyzických osob

v malé zasedací místnosti v budově A (2. patro) Městského úřadu v Mimoni.

Pracovníkům územního pracoviště lze v tuto dobu platně odevzdat daňová přiznání, příp. jiná podání, k dispozici budou také tiskopisy daňových přiznání k dani z příjmů fyzických osob a k dani z příjmů právnických osob.

Časový harmonogram:

Pondělí 11. 03. 2019 - 8:00 – 12:00 hod.

Středa 13. 03. 2019 - 13:00 – 17:00 hod.

Finanční úřad pro Liberecký kraj, Územní pracoviště v České Lípě v rámci zajištění bezproblémového podávání daňových přiznání k dani z příjmů za zdaňovací období roku 2017 rozšiřuje úřední hodiny v budově Územního pracoviště v České Lípě, Pátova 2892, 470 01 Česká Lípa, následovně:

v termínu od 25.03.2019 do 29.03.2019
ve všech pracovních dnech vždy od 8:00 do 17.00 hod.

v pondělí 01.04.2019 od 8:00 do 18:00 hod.

zároveň je v tyto dny otevřena daňová pokladna v rozmezí hodin
8.00 – 11.30 12.30 – 16.00

Informace nezbytné pro správné plnění daňových povinností k daním z příjmů jsou zveřejněny na www.financnisprava.cz v záložce „Daně“ a jsou aktuálně doplňovány („Novinky“). Daňové přiznání lze též podat přes aplikaci EPO na Daňovém portálu, dostupném též na adrese www.daneelektronicky.cz. Interaktivní formuláře DAP k DPFO a DPPO jsou také k dispozici na stránkách www.financnisprava.cz v záložce Daňové tiskopisy.

Odstávka vody v Mimoni dne 5.8.2015

ENERGIE HOLDING informuje o iodstávce teplé vody

Pozvánka na seminář pro žadatele o dotaci z programu Kotlíkové dotace v Libereckém kraji

Seminář je určen občanům, kteří chtějí měnit kotel na tuhá paliva a mají zájem žádat o dotaci z programu Kotlíkové dotace

Víčka sbíráme dál - pro Janičku

sběr plastových víček pro potřebnou osobu.