Nájemní smlouvy k hrobovým místům na pohřebištích v Mimoni a ve Vranově

Vážení,

upozorňuji, že níže uvedeným pronajatým hrobovým místům končí platnost nájemních smluv k 1.1.2019.

Vzhledem k tomu je potřeba uzavřít smlouvy nové na další období. Nájemce hrobových míst prosím, aby se dostavili na odbor výstavby, dopravy, zemědělství a životního prostředí Mírová 120, Mimoň k uzavření nových smluv.

Informace na tel. 487 805 020, e-mail: vitkova@mestomimon.cz

Děkuji za spolupráci

Jaroslava Vítková, DiS.

referentka odboru výstavby, dopravy, zemědělství a ŽP

Městský úřad Mimoň

 

pole

číslo hrobu

I

29

I

33

I

53

I

74

I

75

I

91

I

94

I

96

I

100

I

106

I

108

I

116

I

117

I

119

I

133

I

142

I

144

I

147

I

169

I

186

I

192

I

208

I

221

I

230

I

249

I

251

I

261

I

266

I

273

I

280

I

284

I

295

I

297

I

299

I

321

II

7

II

9

II

19

II

24

II

45

II

47

II

51

II

62

II

72

II

83

II

85

II

86

II

90

II

99

II

100

II

110

II

113

II

117

II

138

II

140

II

141

II

150

II

165

II

168

II

192

II

204

II

207

II

208

II

226

II

232

II

235

II

272

II

299

II

318

II

323

II

324

II

328

II

339

II

341

II

345

II

353

II

354

II

360

II

362

II

371

II

66B

III

18

III

37

III

50

III

69

III

77

III

82

III

111

III

112

III

163

III

164

III

166

III

140A

III

145B

IV

9

IV

13

IV

15

IV

22

IV

29

IV

35

IV

52

IV

90

IV

136

IV

166

IV

180

IV

202

IV

204

IV

222

IV

253

IV

254

IV

276

IV

293

IV

16B

K

8