Obavy z požáru na pracovišti má pouhých 13 % zaměstnanců. Mnozí neprojdou ani základním školením požární ochrany.

Praha, 20. února 2020 – Podle průzkumu skupiny SSI Group lidé téměř nepociťují obavu z požáru na pracovišti. Strach z něj má pouhých 13 % respondentů. Opomíjení tohoto rizika zaměstnanci jde však často na vrub zaměstnavatelů, kteří dlouhodobě podceňují význam školení a odborné přípravy v oblasti požární ochrany. Především zaměstnanci v administrativě jsou proškolováni většinou pouze formálně, prostřednictvím e-learningové platformy nebo vůbec.


Školení požární ochrany musí být vždy prováděno „na míru“, dle konkrétní úrovně požárního nebezpečí provozovaných činností a objektů, v nichž jsou tyto činnosti vykonávány. 

Nezodpovědní zaměstnavatelé povinnost školení poněkud naivně suplují pouhým předložením potřebných dokumentů zaměstnanci k podpisu. Jiní volí e-learningovou formu školení, která má však velmi často příliš obecnou podobu a kterou lze většinou účelně využít pouze u zaměstnavatelů provozujících činnosti bez zvýšeného požárního nebezpečí, kde je povinnost alespoň základního školení požární ochrany stanovena Zákoníkem práce jako součást školení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

„U činností se zvýšeným a vysokým požárním nebezpečím, kde je povinnost stanovena Zákonem o požární ochraně, je však e-learningová forma zpravidla nedostatečná, neboť nikdy v potřebné míře nezohlední specifické podmínky požární bezpečnosti, stanovené v dokumentaci požární ochrany,“ uvádí Radek Škrabal, provozní ředitel skupiny SSI Group, která poskytuje bezpečnostní a facility služby pro více než 400 objektů v České republice a na Slovensku.

Další závěry průzkumu

Průzkum, který na vzorku 1200 zaměstnanců napříč obory a v rámci celé České republiky realizovala pro SSI Group výzkumná agentura Rondo Data, zjistil i další zajímavosti. Nejvíce se požáru obávají zaměstnanci pracující v oboru dopravy (obavy vyjádřilo 28,6 % zaměstnanců) a ve výrobě (18,3 %). Nejméně pak v oborech zemědělství a stavebnictví (7 %) a v administrativě (3 %).

Nikoho příliš nepřekvapí, že 33 % dotázaných zaměstnanců v administrativě bylo v oblasti požární ochrany a bezpečnosti práce proškoleno pouze formálně nebo vůbec. Poněkud zarážející je ovšem počet neproškolených zaměstnanců v oblasti výroby, kde podobnou zkušenost uvádí 24 % respondentů.

Nejlepší výsledky zaznamenal segment dopravy. Zde absolvovalo řádná školení 89 % respondentů, v oblasti stavebnictví a zemědělství pak 70 %. Nejhorší výsledky zaznamenal retail, kde povinnými školeními prošlo necelých 65 % zaměstnanců.

Průzkum řešil také otázku, jak zaměstnanci vnímají zodpovědnost a pečlivost zaměstnavatelů v otázce kvalitního proškolování. Zde se při výběru možností dokonale, průměrně, nedostatečně odpovědi zaměstnanců napříč obory výrazně nelišily. V průměru 50 % zaměstnanců se domnívá, že zaměstnavatelé řeší tuto otázku průměrně. Hodnocení nedostatečně pak svým zaměstnavatelům nejčastěji vystavili zaměstnanci v oborech maloobchodu a stavebnictví.

Až 73 % Čechů si myslí, že psi patří do města. Měsíčně utratíme za psa v průměru 1000 Kč

Česká republika patří k velmocem ve sdílení domácnosti člověka a domácích zvířat. Skoro každá druhá domácnost u nás má doma kočku nebo psa. Podle aktuálního průzkumu společnosti Krmiva Pučálka, který zpracovala agentura Rondo Data, si více než 73 % dotázaných myslí, že pes do města patří.  Pokud by přišla nečekaná finanční krize, tak raději ušetří lidé na sobě než na pejskovi. Více jak polovině dotázaných vadí nejvíce výkaly na ulici.

Půda je plná pesticidů, i těch léta zakázaných. Škodlivé látky se dostávají také do vody

Přestože je nebezpečí spojené s jejich užíváním dlouhodobě dobře známé, je česká zemědělská půda plná pesticidů. Zjistili to experti z Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity.