Představitel Libereckého kraje Pavel Branda vystoupil v Evropském parlamentu

Ve čtvrtek 25. ledna 2018 vystoupil na půdě Evropského parlamentu se svým projevem zástupce Libereckého kraje při Evropské unii Pavel Branda. Poslancům představil tzv. malé projekty v programech přeshraniční spolupráce.

„Ve Výboru regionů se jako Liberecký kraj dlouhodobě věnujeme tématu přeshraniční spolupráce a v této oblasti jsme si vybudovali skvělé jméno. To, že byl Pavel Branda pozván do Evropského parlamentu a měl téměř hodinový prostor na diskusi s poslanci, je v Bruselu velmi výjimečné a svědčí o respektu, který jsme si za posledních několik let práce získali,“ uvedl hejtman Libereckého kraje Martin Půta, který je rovněž členem Výboru regionů.

Pavel Branda přijal pozvání k diskuzi od předsedkyně Výboru pro regionální rozvoj Evropského parlamentu Iskry Mihaylové.  Projev na téma “people-to-people a malé projekty v programech přeshraniční spolupráce“ se opíral o stanovisko, které zástupce Libereckého kraje jako zpravodaj vypracoval za Výbor regionů. Ten jej jednomyslně schválil v červenci roku 2017 na plenárním zasedání v Bruselu. Branda byl pak z pozice místostarosty obce Rádlo pověřen jeho prosazováním na půdě Evropského parlamentu.   

„Snažil jsem se na konkrétních příkladech ukázat přínosy malých přeshraničních projektů, které mají za cíl podporovat setkávání lidí z obou stran hranice. I když se jedná o velmi malé projekty v řádu tisíců eur, mají pro příhraniční regiony obrovský význam, protože přispívají k budování v dnešní době tolik potřebné vzájemné důvěry. Na této důvěře je pak možné rozvíjet další spolupráci,“ vysvětlil Pavel Branda.

Branda zejména prosazoval, aby tzv. fondy malých projektů byly v dalším období ukotveny přímo v nařízeních a byly řízeny decentralizovaně, tedy tak, aby se dostaly co nejblíže k žadatelům (např. skrze euroregiony). Dalším požadavkem bylo zjednodušení celého procesu. Komisařka pro regionální politiku Corina Crețu na základě Brandových argumentů přislíbila zohlednit tato hlavní doporučení v přípravě pravidel, jimiž se budou fondy řídit v budoucnu.

 

Filip Trdla       
odborný zaměstnanec vztahů k veřejnosti

Liberecký kraj