Přírodní památky Mimoňska

V rámci letošních Dnů evropského dědictví se zájemci mohli s Ing. Jiřím Šťastným vydat formou přednášky po přírodních památkách, které se nacházejí na území Mimoně a jeho nejbližšího okolí.