Referendum k obnovení těžby kamene na Tlustci bude 19. června

Plánovaná těžba na kopci Tlustec rozdělila obec Brniště na dva tábory. Odpůrcům těžby se podařilo vyvolat referendum o těžbě a bojují jako lvi za zachování nezměněné krajiny i nerostného bohatství pro budoucí generace.