Ustavující zasedání Zastupitelstva města Mimoň

Doba konání: 01. 11. 2018 od 16:30 hodin v DK Ralsko

I N F O R M A C E o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva města Mimoň Městský úřad Mimoň v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Mimoň, svolaného dosavadním starostou města Františkem Kaiserem v souladu s § 91 odst. 1 zákona o obcích. Místo konání:

Město Mimoň – Dům kultury Ralsko

Doba konání: 01. 11. 2018 od 16:30 hodin

Navržený program:

  1. Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele
  2. Schválení programu
  3. Volba starosty a místostarosty a) určení počtu místostarostů b) určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění (§ 71 zákona o obcích) c) určení způsobu volby starosty a místostarosty d) volba starosty e) volba místostarosty
  4. Volba členů rady města
  5. Stanovení odměn pro neuvolněné zastupitele
  6.  Zřízení finančního a kontrolního výboru a schválení odměn občanům ve výborech a) určení počtu členů finančního a kontrolního výboru b) volba předsedy finančního výboru c) volba předsedy kontrolního výboru d) volba členů finančního výboru e) volba členů kontrolního výboru f) odměňování za práci ve výborech pro občany, kteří nejsou zastupiteli
  7. Termín konání řádného Zastupitelstva města Mimoň
  8. Diskuse

Před schválením programu složí členové zastupitelstva města slib. V Mimoni, dne 24. 10. 2018