Vlčí hlídky

Les je jako otevřená kniha …jen v ní člověk musí umět číst

Lesní ekosystém je složitý organismus, sestávající z desetitisíců druhů a miliónů vazeb mezi nimi navzájem, kde každé vlákno má v pomyslné síti stejnou důležitost a jakákoliv mezera znamená vážné narušení ekosystému.  Poté co člověk predátory v minulých staletích zcela vyhubil, začaly se k nám velké šelmy postupně znovu vracet. Stopy vlků, rysů a medvědů opět křižují českou přírodu. Málokomu se však poštěstí tato vzácná a chráněná zvířata spatřit na vlastní oči. Žijí skrytým způsobem života, jsou plachá a lidem se vyhýbají. Přesto se o nich můžete ledacos dozvědět. Stačí mít při pobytu v přírodě otevřené oči. Vše o vlcích, jejich způsobu života a monitorování se můžou dobrovolníci dozvědět ze seminářů Vlčích hlídek. 

www.selmy.cz

Život lesní zvěře v zimních měsících

Život lesní zvěře v zimních měsících

Kvalita života lesní zvěře v období zimy je velmi ovlivněna stavem zvěře a potravou na začátku zimních měsíců

Hradčanské houkání

Hradčanské houkání

Pískovcové stěny a rybníky v Hradčanech spadají do ptačí oblasti chráněné krajinné oblasti Kokořínsko- Máchův kraj, jež nabízí 9000 hektarů pro ochranu ptáků.