Výsledky volby prezidenta republiky konané ve dnech 12. 1. - 13. 1. 2018 - I. kolo

II. kolo volby prezidenta republiky se uskuteční v pátek 26. ledna 2018 od 14:00 – 22:00 hod a v sobotu 27. ledna 2018 od 08:00 – 14:00 hod

Jak volili občané Mimoně

Vážení občané,

jelikož žádný z kandidátů na funkci prezidenta republiky nezískal v I. kole volby počet hlasů potřebných ke zvolení tzn. nadpoloviční většinu z celkového počtu platných hlasů oprávněných voličů, do II. kola volby prezidenta postupují 2 kandidáti, kteří v I. kole volby obdrželi nejvíce odevzdaných platných hlasů oprávněných voličů tj. kandidát č. 7 Miloš Zeman a kandidát č. 9 Jiří Drahoš.

II. kolo volby prezidenta republiky se uskuteční v pátek 26. ledna 2018 od 14:00 – 22:00 hod a v sobotu 27. ledna 2018 od 08:00 – 14:00 hod a to ve stálých volebních okrscích a to na adrese shodné v I. kolem volby.

Hlasovací lístky dvou postupujících kandidátů se voličům předem nedoručují. Hlasovací lístky obdrží volič s úřední obálkou ve volební místnosti.

Žádost o vydání voličského průkazu pro II. kolo volby v LISTINNÉ PODOBĚ (s ověřeným podpisem voliče nebo prostřednictvím jeho datové schránky) může volič podat nejpozději do 19. ledna 2018 do 16:00 hod.

Žádost o vydání voličského průkazu pro II. kolo volby může OSOBNĚ volič podat nejpozději do 24. 1. 2018 do 16:00 hod a to na podatelně Městského úřadu Mimoň, Mírová 120, 471 24 Mimoň, Mimoň III, tel. č. 487805001.      

Eva Kolaříková, pověřená technicko-organizačním zajištěním voleb

 

Zdroj: http://mestomimon.cz/volby-2018/

Volební kalkulačka

Volební kalkulačka

Zjistěte kdo je pro Vás nejvhodnější kandidát.
Výsledky voleb 2014 v Mimoni

Výsledky voleb 2014 v Mimoni

Výsledky komunálních voleb a voleb do Senátu