Zastupitelstvo města Mimoň 2016-11

Záznam z 11. zasedání Zastupitelstva města Mimoň.

Záznam z 11 zasedání Zastupitelstva města Mimoň, které se konalo dne 24. listopadu 2016. USNESENÍ ke stažení ZDE.

 

Program jednání:

 1. Zahájení
 2. Volba orgánů zasedání
 3. Projednání a schválení programu jednání
 4. Prodej části pozemku: a) pč. 64/1 v k.ú. Vranov pod Ralskem – p. Zubko, b) pč. 64/1 v k.ú. Vranov pod Ralskem – manželé Hloucalovi, c) pč. 3680 v k.ú. Mimoň – lokalita Smetanova ul. – A.Benešová
 5. Změna rozpočtu: a) posílení Dotačního fondu města Mimoň, b) stipendia a příspěvek na dopravu – Gymnázium Mimoň, c) snížení a navýšení příjmů a výdajů a financování města v návaznosti na předpokládané čerpání výdajů a plnění příjmů do konce r. 2016
 6. Schválení plánu odpadového hospodářství města Mimoň
 7. Smlouva o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje na období od roku 2017 do roku 2019
 8. Zápisy z jednání kontrolního výboru (a, b)
 9. Zápis z jednání finančního výboru
 10. Zpráva o kontrole plnění usnesení
 11. Interpelace