Zastupitelstvo města Mimoň 2018-4

Záznam z jednání

Záznam ze 4. zasedání Zastupitelstva města Mimoň, které se konalo dne 13. září 2018. USNESENÍ ke stažení ZDE.

 

Program jednání:

 1. Zahájení

 2. Volba orgánů zasedání

 3. Projednání a schválení programu jednání

 4. Prodej, pronájem, záměry zveřejnění pozemků – nemovitosti: a) Nabídka prodeje pozemku pč. 350 – Vranov – od Mimoňské komunální, b) Prodej části pozemku pč. 635/1, k.ú. Mimoň - lokalita Zahradní – p. F. a manž. Ř. – kupní smlouva, c) Prodej části pozemku pč. 747 – lokalita ul. Nádraží, d) Prodej pozemku pč. 1498/1, k.ú. Mimoň - lokalita pod Letnou (H.) kupní sml., e) Prodej části pozemku pč. 4401/1 – pod trafostanicí – lokalita u nádraží (u Mitexu), f) Odkoupení pozemku pč. 4282, k.ú. Mimoň-cyklostezka Ploužnice, g) Koupě pozemků v rámci vypořádání akce Humanizace Pražská a Husova – EKOS, h) Vypořádání (koupě a prodej) pozemků v rámci rekonstrukce úseků komunikace II/270 – LbK - Lužická, i) Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – přeložení VN (u Mitexu), j) Likvidace staveb v areálu bývalé výkrmny prasat v rámci akce demolice výkrmny prasat Gigant Mimoň, k) Pozůstalost, odkoupení nemovitých věcí – pan P. B., l) Zastavení exekuce – pan J. M., m) Žádost o splátkový kalendář – I. P.

 5. Rozpočtové změny: a) Změna rozpočtu – Osvětlení ke kostelu od hřbitova, b) Změna rozpočtu – Projektová dokumentace – likvidace vepřín, c) Změna rozpočtu – Hasiči, d) Změna rozpočtu – Rockový koncert, e) Změna rozpočtu – Odpady, f)  Změna rozpočtu – Nákup vysavače na listí pro Zahradnictví Mimoň, g) Změna rozpočtu – Demolice výkrmny prasat Gigant, h) Změna rozpočtu - Komunikace pro pěší, ulice Ve stráni

 6. Veřejné zakázky, Odbor rozvoje města: a) Smlouva o dílo - Domov důchodců Mimoň, Pražská č. p. 273 stavební úpravy     zajišťující zvýšení požární bezpečnosti objektu, b) Návrh podání žádosti o dotaci z programu LAG PODRALSKO - IROP –      BEZPEČNOST DOPRAVY na akci „Komunikace pro pěší ulice Ve stráni – Mimoň“, c) Partnerská smlouva o spolufinancování vyhledávací studie „Cyklostezka Panenský potok“

 7. Správní odbor: Výroční zpráva MK a.s.

 8. Finanční odbor: a) Plnění rozpočtu k 30. 06. 2018, b) Odpis pohledávky - nesplacení půjčky z Fondu rozvoje bydlení

 9. Zápisy z jednání kontrolního výboru (a, b)

 10. Zápis z jednání finančního výboru

 11. Zpráva o kontrole plnění usnesení

 12. Slevy pro seniory na dopravu

 13. Odstoupení člena z komise, která měla prověřit malby

 14. Interpelace

Město Mimoň prosí o pomoc při pátrání po vandalovi

Město Mimoň prosí o pomoc při pátrání po vandalovi

Silvestrovské veselí přineslo skleněným labutím zkázu. Smutný pohled se na začátku nového roku naskytl obyvatelům
Řešení variant dopravy a centra města Mimoň - veřejné jednání s občany

Řešení variant dopravy a centra města Mimoň - veřejné jednání s občany

Vážení diváci, nyní se můžete podívat na záznam z veřejného projednávání
Schola Gre v kostele sv. Petra a Pavla

Schola Gre v kostele sv. Petra a Pavla

Koncertem s názvem Maiestas Dei se představilo v mimoňském kostele sv. Petra a Pavla hudební těleso Schola Gregoriana Pragensis.