Zastupitelstvo města Mimoň 2019-08

Záznam z jednání zastupitelstva

Záznam z 8. zasedání Zastupitelstva města Mimoň, které se konalo dne 19. září 2019. Usnesení ke stažení ZDE.

 1. Zahájení
 2. Volba ověřovatelů zápisu
 3. Projednání a schválení programu jednání
 4. Prodej, pronájem, záměry zveřejnění pozemků – nemovitosti a) Záměr prodeje pozemku parc. č. 2807, k.ú. Mimoň b) Prodej pozemku parc.č. 2527 v k. ú. Mimoň – lokalita Ralská c) Návrh směny pozemků mezi VLS, s. p. a městem Mimoň
 5. Rozpočtové změny a) ZR - Investiční příspěvek pro Zahradnictví b) ZR – Demolice vepřína
 6. Plnění rozpočtu k 30. 06. 2019
 7. Statut a Pravidla dotačního fondu
 8. Schválení zadání změny č. 7 ÚP Mimoň
 9. Smlouvy o vystoupení – Den města 2020
 10. Zápis z jednání kontrolního výboru
 11. Zápis z jednání finančního výboru
 12. Zpráva o kontrole plnění usnesení
 13. Informace o zaplacených odvodech a penále FÚ
 14. Informace o stavu věci – kinematografie
 15. Informace – projekt převodu jmění
 16. Diskuze
Rekonstrukce v ulici Komenského

Rekonstrukce v ulici Komenského

V Mimoni probíhají na několika místech rekonstrukce povrchů, práce v Komenského ulici se z důvodu komplikací rozeběhnou opět v září.