Zastupitelstvo města Mimoň 2020-01

Záznam z jednání zastupitelstva

Záznam z 1. zasedání Zastupitelstva města Mimoň, které se konalo dne 23. ledna 2020. USNESENÍ ke stažení ZDE.

Program jednání:

 1. Zahájení
 2. Volba ověřovatelů zápisu
 3. Projednání a schválení programu jednání
 4. Záměr prodeje č. pozemků pč. 3669 a 3680/1 v lokalitě Pražská
 5. Návrh podání žádosti o dotaci z fondů MMR: Školní hřiště ZŠ a MŠ Mírová
 6. Rozpočtové změny: a) Převod nevyčerpaných finančních prostředků z 2019 do letošního rozpočtu b) ZR – MŠ Eliášova c) ZR a zřízení komise pro přidělování bytů d) ZR – právní a poradenské služby – výmaz MK a.s.
 7. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na r. 2021–2022
 8. Žádosti o dotace: a) TJ Jiskra – Provoz a údržba areálu TJ Jiskra r. 2020 b) TJ Jiskra – Mládež 2020 c) Junák – český skaut – Náklady na skautskou činnost d) SH ČMS – SDH Mimoň – Hasičské akce v roce 2020 e) Žádost o dotaci – podpora výstavby rodinného domu
 9. Zápis z jednání kontrolního výboru
 10. Zápis z jednání finančního výboru
 11. Zpráva o kontrole plnění usnesení
 12. ZR – zařazení investiční akce po MK a.s. – sněhové střešních zábrany – BD Letná
 13. Diskuze
Rockový večer v Mimoni

Rockový večer v Mimoni

Dukla vozovna, Volant a Osliz. Dvě pardubické kapely a jedna mimoňská slibují večer plný dobré muziky a zábavy
Dýňování na ZŠ Mírová 2016

Dýňování na ZŠ Mírová 2016

Na základní škole Mírová i v letošním roce vsadili na tradice dýňování