Zastupitelstvo města Mimoň 2020-02

Záznam z jednání zastupitelstva

Záznam ze 2. zasedání Zastupitelstva města Mimoň, které se konalo dne 20. února 2020. USNESENÍ ke stažení ZDE.

Program jednání:

  1. Zahájení
  2. Volba ověřovatelů zápisu
  3. Projednání a schválení programu jednání
  4. Prodej, pronájem, záměry zveřejnění pozemků –nemovitostia) Prodej pozemků p. č. 4394/2, 4394/4, 4394,5 a části 4401/1 b) Vypořádání pozemků –Humanizace Husova, Tyršovo nám., Pražská –LbK c) Prodej pozemků –Husova –OC –podmínky prodeje –kupní smlouva
  5. Zápis zjednání kontrolního výboru
  6. Zápis zjednání finančního výboru
  7. Opravy vobjektu Domu kultury Ralsko
  8. Předcházení vzniku odpadů v Mikroregionu Podralsko kompostéry II –2020
  9. Diskuze
Adventní Zpěvandulí zpívání

Adventní Zpěvandulí zpívání

První adventní neděle připadla na 27. prosince a v kostele sv. Petra a Pavla se na adventním věnci rozhořela první svíčka. Cyklus adventních koncertů v Mimoni zahájil pěvecký sbor Zpěvandule.
Dny evropského dědictví s Ladislavem Smejkalem

Dny evropského dědictví s Ladislavem Smejkalem

Dny evropského dědictví jsou významnou celoevropskou kulturně poznávací, společenskou a výchovnou akcí, jež se snaží posílit historické podvědomí v nejširších souvislostech s důrazem na národní kulturní dědictví.